Beslutet om att lägga ned Hultgården i Misterhult ligger fast

Beslutet om att lägga ned Hultgården i Misterhult ligger fast

2020-04-25 0 av Peter A Rosén

MISTERHULT

Beslutet om att lägga ned Hultgården och Charlottagården i Misterhult ligger fast. Det berättar socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

En eventuell folkomröstning förändrar inte det beslutet, fastslår han när vår tidning pratar med honom på lördagsförmiddagen.

De äldre medborgarna som bor på Hultgården och Charlottagården kommer att flyttas till Oskarshamn i september, precis som planerat, berättar Rolf Lindström.

”Sedan vet både du och jag att den pågående coronakrisen kan förändra saker och ting. Vi vet inte hur det här kommer att utveckla sig. Ytterst är detta en fråga för förvaltningen. Och den jobbar utefter det politiska beslutet som har tagits i frågan”, säger han.

2 310. Så många namnunderskrifter lämnade Folkinitiativet, som vill rädda Hultgården och Charlottagården, in till makthavarna i Oskarshamns stadshus för drygt två veckor sedan.

Vår tidning har tidigare berättat att allt talar för att en rådgivande folkomröstning kommer att hållas i frågan – i och med att tillräckligt många partier redan nu har sagt ja till det.

Om minst tio procent av medborgarna, som har rätt att rösta, i en kommun begär att en folkomröstning ska hållas, så måste kommunen pröva frågan.

Om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar nej till initiativet, så blir det ingen folkomröstning.

Men nej-sidan har inte två tredjedelar av fullmäktigeförsamlingen i den här frågan.

”Tror inte att vi hinner”

Cirka 2 100 namnunderskrifter krävs för att folkomröstningsfrågan ska komma upp på kommunens bord i Oskarshamn.

Folkinitiativet tog ett beslut om att samla in fler namn, för att ha en säkerhetsmarginal, som gör att man inte faller på att exempelvis 50 namn är oläsliga.

Oskarshamns-Nytt ringer även till kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Bergvall (S) på lördagen. Hon tror inte att folkomröstningsfrågan kommer upp på fullmäktiges bord förrän i september, som tidigast.

”Det är möjligt att vi hinner ta upp frågan på sammanträdet i juni, men jag är tveksam till det. Jag tror inte att vi hinner räkna färdigt tills dess. Det är ett omfattande jobb, som kräver stor noggrannhet”, säger hon

Yvonne Bergvall berättar också att Valmyndigheten vill ha tre månader på sig inför en folkomröstning.

”Myndigheten ordnar med valsedlarna, men vi får fixa med det mesta. En folkomröstning kostar cirka en miljon kronor för kommunen”, säger hon.

I intervjun med Rolf Lindström undrar vår tidning om det inte blir onödigt att hålla en rådgivande folkomröstning i frågan om nedläggningen ändå genomförs i september.

”Det kan man ha olika åsikter om. Men det är en demokratisk rättighet att försöka få till en folkomröstning”, svarar han.

Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet, uttalade sig i P1 i Sveriges Radio på fredagen. Han sa, bland annat, att vi borde satsa på mindre enheter i framtiden, när det gäller äldreboenden. Det är lättare att hantera virusutbrott på mindre boenden, påpekade han. Hur ser du på det?

”Jo, men man kan vända på det också. Man kan ha små enheter i större byggnader. Då kan man kombinera den lilla enhetens fördelar med den större enhetens fördelar. Jag tänker framför allt på personalförsörjningen”, svarar Rolf Lindström.

Enligt siffror från översiktsplanen hade Misterhultsbygden 2 413 invånare den siste december 2018. Misterhultsbygden är klart större än Kristdalabygden (1 686 invånare, 30 december 2018), Påskallaviksbygden (1 661) och Bockarabygden (530). Borde inte Misterhultsbygden ha äldreboenden då?

”Jo, men både Fårbo och Figeholm ingår i gamla Misterhults kommun. I Figeholm har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra en tillbyggnad.”

”Vi ska inte glömma Misterhult för allt smör i Småland. Men det är kanske inte äldreboenden som utvecklar bygden. Privata entreprenörer skulle kunna utveckla Ängsbacken (som ligger inne på Hultgården) och Charlottagården till seniorboenden. Då skulle folk i bygden kunna bo kvar längre. Och då finns det även en möjlighet att få hjälp av hemtjänsten”, svarar Rolf Lindström.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Hultgården i Misterhult. FOTO: PETER A ROSÉN