Beslutet: Så mycket dyrare blir personalluncherna för de kommunanställda i Oskarshamns kommun

Beslutet: Så mycket dyrare blir personalluncherna för de kommunanställda i Oskarshamns kommun

2022-10-05 Av av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Det är dyrtider.

Även för kommunanställda.

Priset på personalluncherna höjs med tio kronor.

Beslutet togs av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

Tekniska kontoret föreslog en höjning på sex kronor – från 85 till 91 kronor.

Men det nya priset landade på 95 kronor, efter ett enhälligt beslut i arbetsutskottet.

Det rör sig således om maten som kommunanställda kan köpa på exempelvis Solbacka och Oscarsgymnasiet.

Det nya priset gäller från och med den 1 januari nästa år.

I beslutsmaterialet står det att höjningen är nödvändig på grund av ökade kostnader på åtta procent – personalkostnader, kemikalier, förbrukningsmaterial, reparationer, kapitalkostnader och livsmedelskostnader.

Livsmedelskostnaden på 16 procent är den stora delen av prishöjningen.

”Kostenheten har tagit ställning till Skatteverkets schablonvärde för inkomståret 2021 och inkomstår 2022, som är 100 kronor per lunch. Detta innebär att under den gränsen ska personalen förmånsbeskattas och kommunen betala sociala avgifter på mellanskillnaden om det erbjuds en lägre lunchkostnad än gällande schablon. Skatteverket poängterar att skillnaden inte får vara orimligt stor. Eftersom lunchen därmed inte är subventionerad ska inte personalen förmånsbeskattas. Dagens lunch hos externa restauranger kostar i dag drygt 120 kronor och priset kommer troligtvis att ligga en bit över 130 kronor 2023”, skriver kommunen i bakgrundstexten.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: