Bildningsnämnden får inte ihop budgeten: Så mycket saknas

Bildningsnämnden får inte ihop budgeten: Så mycket saknas

2021-06-13 Av av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun får inte ihop sin driftbudget inför nästa år.

2,2 miljoner kronor saknas på sista raden.

Den informationen fick bildningsnämndens politiker på nämndsammanträdet i veckan.

– Det finns ett antal förslag på hur det skulle kunna lösas. En del är specialpedagogs- och speciallärarutbildning på arbetstid – vi lägger i dag 1,2 miljoner kronor på det. Skulle vi få pengar för det på annat sätt, så kan vi ta bort det – men ändå fortsätta med det, säger nämndens ordförande Anton Sejnehed (S). (Bilden)

”Det finns ett förslag om att höja taxor och avgifter inom fritidsförvaltningen. Man föreslår även minskad rambudget för allmänkulturen med 100 000 kronor”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– En annan del är att titta på subventionsgraden i våra handläggningar. Där pratar vi om 100 000 kronor. Det finns också ett förslag om att ha barnskötare i stället för förskollärare på nätterna på nattis.

– Det finns också ett förslag om att höja taxor och avgifter inom fritidsförvaltningen. Man föreslår även minskad rambudget för allmänkulturen med 100 000 kronor.

Kulturkanalen avvecklas

– Och nämndens budget för oförutsedda utgifter vill man minska med 400 000 kronor. Och man vill se över lokalerna i kulturhuset – hur man kan använda dem på ett effektivare sätt. Det handlar bland annat om vad vi ska göra med lokalen där Kulturkanalen är nu. Kulturkanalen ska avvecklas. Detta är förslag från förvaltningen som vi i nämnden inte har tagit ställning till än. Beslutet kommer att tas den 1 september.

Partigrupperna får nu resonera kring detta.

Förvaltningen ser också att det finns behov av satsningar.

Höjd elevpeng

– Det handlar dels om höjd elevpeng inom förskolan Det har kommunstyrelsen redan gett oss. Kommunstyrelsen utökade vår budget med anledning av Kristineängs förskola.

– Förvaltningen föreslår även mer resurser till en höjd elevpeng inom grundskolan. Och då handlar det om ett tillskott på 4,4 miljoner kronor. Vi tar ställning till detta den 1 september.

– Besparingsbehovet är ändå betydligt mindre nu. Vi pratar om 2,2 miljoner kronor. Inför 2020 pratade vi om 11 miljoner kronor, säger Anton Sejnehed.

Dela gärna artikeln: