Blå Kustens hälsocentral i Oskarshamn flyttar tillbaka till lokaler på sjukhuset

Blå Kustens hälsocentral i Oskarshamn flyttar tillbaka till lokaler på sjukhuset

2020-08-10 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Måndagen 17 augusti flyttar Blå Kustens hälsocentral tillbaka till ordinarie lokaler på Oskarshamns sjukhus.

Detta beslutade krisledningsnämnden på måndagen.

Blå Kustens hälsocentral har sedan 6 april bedrivit sin verksamhet i lokaler på Gripens hälsocentral och Kristinebergs hälsocentral, för att minska patientflödet inom sjukhusets lokaler och därmed också minska eventuell smittspridning av covid-19.

Blå Kustens patienter som har luftvägssymtom och behöver bedömning på primärvårdsnivå ska dock fortsatt tas emot på Kristinebergs hälsocentral eller Gripens hälsocentral.

Avtal om specialtransporter

Krisledningsnämnden beslutade även att säga upp avtalen om specialtransporter för personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19.

Av smittskyddsskäl har personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 transporterats i specialfordon, som framförallt har avlastat ambulansorganisationen. Nu är behovet av specialtransporter så lågt att det inte är motiverat att fortsätta.

Eventuella transporter av personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 kommer att hanteras av de ambulanser som är avsatta till detta och som parallellt även har nyttjats under våren och sommaren.

Ersättning för provtagning av misstänkt covid-19

Krisledningsnämnden beslöt på mändagen även att ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar län ska kompletteras med en ersättning om 250 kronor per provtagning vid misstänkt covid-19. Ersättningen ska täcka kostnaden för arbetstid och skyddsutrustning vid provtagning. Beslutet om ersättning gäller retroaktivt från och med den 1 mars 2020.

FOTO

Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn