Bockara Hembygdsförening ansöker om 50 000 kronor      i kommunbidrag

Bockara Hembygdsförening ansöker om 50 000 kronor i kommunbidrag

2020-03-24 Av av Peter A Rosén
BOCKARA

Bockara Hembygdsförening ansöker om 50 000 kronor i kommunbidrag för att kunna utveckla hembygdsparken.

I brevet till kommunen skriver föreningen att den planerar att bygga en taköverbyggnad på dansbanan, som består av en scen och en dansbana.

Den nya funktionen kommer att bestå av en paviljong där ungefär 75 personer kan sitta.

”Arbetsinsatsen minskar vid evenemangen och man blir mindre väderkänslig med tak över huvudet”, skriver föreningen.

Överbyggnaden av dansbanan är kostnadsberäknad till cirka 400 000 kronor, inklusive moms.

Föreningen ansöker om 50 000 kronor i bidrag, för att få hjälp med en del av kostnaden.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Makthavarna i stadshuset har fått in en bidragsansökan från Bockara Hembygdsförening. FOTO: PETER A ROSÉN