Boende på Hultgården i Misterhult tvingas bo i helt tomma och kala lägenheter

Boende på Hultgården i Misterhult tvingas bo i helt tomma och kala lägenheter

2020-09-01 0 av Peter A Rosén

MISTERHULT

Flera medborgare tvingas bo i helt tomma och kala lägenheter på äldreboendet i Misterhult.

Det skriver centerpartisten Magnus Larsson i en interpellation till socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

I interpellationen berättar Magnus Larsson att han har blivit kontaktad angående den flytt som nu sker, av de boende på äldreboendet i Misterhult.

”Många känner en oro”

”Personen ifråga har beskrivit hur processen och arbetet har gått till och hade en hel del synpunkter på detta. Enligt den information som delgivits mig, så flyttades i princip samtliga möbler ena veckan från Misterhult – och de boende själva får flytta en vecka senare. Detta innebär att de boende som från första början tvingas att flytta mot sin vilja, nu också tvingas bo kvar i helt tomma och kala lägenheter under en veckas tid. Resultatet av detta är att många känner en oro för var deras saker har tagit vägen och man känner sig inte hemma”, skriver Magnus Larsson.

”Väldigt märkligt”

”Jag har ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som jag har fått till mig och det känns väldigt märkligt att människor behandlas på detta sätt”, tillägger han.

Magnus Larsson ställer därför följande frågor till Rolf Lindström:

  • Vilken information har getts till de boende inför flytten om hur den ska gå till?
  • Finns det fastlagda rutiner för hur en flytt av brukare ska gå till?
  • Om JA, anser du att dessa rutiner har följts?
  • Anser du att det är rimligt att människor som först tvingas bort från sitt boende sedan ska tvingas bo i en princip helt tom lägenhet i upp till en veckas tid?
  • Känner du dig nöjd med det sätt som flytten av brukarna på boendet i Misterhult har skötts?

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Magnus Larsson (C).