Brandstationen i Kristdala: Facket har en annan bild än räddningschefen

2020-05-07 0 av Peter A RosénKRISTDALA

Facket ställer sig lite frågande till räddningschefens uttalande om att räddningstjänsten i Kristdala skulle få problem med att klara av bemanningen fullt ut från och med nu och framåt.

– Vi har sagt att det kommer att bli tufft under semestern, mellan veckorna 29 och 32. Men under normala förhållanden ska vi kunna klara det, med tanke på att tre personer är på väg in. Och sedan kan vi se över rekryteringen under hösten, säger brandmannaklubbens ordförande Magnus Wirzén till vår tidning på torsdagen.

Det var på onsdagen som Oskarshamns-Nytt intervjuade kommunens räddningschef Jonas Neldemyr. Han sa att räddningstjänsten inte längre klarar av att bemanna upp brandstationen i Kristdala till hundra procent.

– Det bor inte så många där, vilket gör det svårt för oss att rekrytera. Det finns inget formellt neddragningsbeslut – men i informationen till politikerna säger vi att vi inte kommer att arbeta ihjäl oss för att få en styrkeledare och fyra brandmän i varje skiftlag. Men vi har också sagt att vi inte ska gå under en plus två (en styrkeledare och två brandmän) i varje skiftlag, tillade han.

”De tog en chans”

– Det känns som att de tog en chans och högg på den här bollen och tänkte att ”ja, nu kan vi dra ner” – i och med att informationen om bemanningssituationen kom från oss, säger Magnus Wirzén.

Han håller dock med räddningschefen om att det kan vara svårt att rekrytera nya brandmän till stationen i Kristdala.

– Men de har inte jobbat jättemycket med det heller. Det har mest handlat om att vi, här på stationen, har frågat runt i bekantskapskretsen.

– Vi vill ha en så bra bemanning som möjligt. När vi har diskuterat på stationen har de flesta tyckt att ett plus tre är en acceptabel bemanning. Nu har vi fått en riskanalys som behandlar neddragningen. Den ska vi brandmän diskutera på stationen nästa vecka, säger Magnus Wirzén.

Stationen i Kristdala har sammanlagt 20 anställda när den är fulltalig.

– Men i dag är de bara 17 stycken. Vi har hittat tre personer som är intresserade, men även om de klarar testerna, så är det ändå bara 15 kvar i augusti/september, sa räddningschefen till vår tidning.

Jonas Neldemyr berättade också att stationen i Kristdala framöver kommer att få automatisk hjälp från Oskarshamn vid brand i byggnad och brand i det fria.

Stationen i Kristdala kommer också att kunna få hjälp av den fria inryckningen, vid behov. Alla som inte är i beredskap kan då åka in ändå, om de har möjlighet.

När det gäller underlaget i Kristdalaområdet, så finns det endast cirka 500 personer i den rätta åldersgruppen, påpekade räddningschefen.

”Väldigt svårt”

– Vi vill att de ska vara mellan 20 och 65 år. Och sedan gäller det förstås att de klarar de fysiska kraven. Utöver det, så ska det inte ta mer än fem-sex minuter för dem att ta sig in till stationen i Kristdala. Detta gör att det är väldigt svårt för oss att rekrytera där. Det försvinner dessutom folk från stationen hela tiden, vilket försvårar situationen ytterligare.

– Vi kommer helt enkelt inte att kunna bibehålla skiftlag med en plus fyra över tid (en styrkeledare och fyra brandmän). Underlaget är för litet för det.

Räddningstjänsten inför istället en ny tjänst som kommer att förbättra situationen i Kristdala, enligt Jonas Neldemyr.

– Vi kommer att ha en så kallad förstainsatsperson i Kristdala. Denne kommer att ha ett fordon vid hemmet, vilket innebär att mellan tre och fem minuter sparas in, i och med att FIP-enheten inte behöver åka in till stationen. Förstainsatspersonen kan klä på sig och åka direkt istället. Därmed får vi tillgång till en omedelbar åtgärd, som kan förhindra händelser och förlopp.

– Det blir tryggare och säkrare för Kristdalaborna, sa Jonas Neldemyr, som berättade att Kristdalastationen åker på mellan 20 och 40 larm per år.

– Flera av utryckningarna behöver man inte vara en plus fyra på.

”Rätt anpassat”

 – Vi har gjort en riskanalys och det nya sättet att bemanna är rätt anpassat efter antalet larm, typen av larm och de risker som finns i Kristdalaområdet, sa Jonas Neldemyr.

Under 2019 hade stationen i Kristdala totalt 23 larm. Vanligast var trafikolyckor, automatlarm, brand i byggnad och skogsbrand.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Onsdagens artikel:

Brandstationen i Kristdala. FOTO: PETER A ROSÉN