”Breda satsningar, omtag och nytänkande – för regionens bästa”

”Breda satsningar, omtag och nytänkande – för regionens bästa”

2020-10-29 0 av Oskarshamns-Nytt
 

DEBATTARTIKEL

Nu är Region Kalmar läns budget för 2021 och planen för 2021-2023 klubbad i Regionstyrelsen.

Halva mandatperioden har passerat och när vi ser tillbaka kan vi konstatera att många av de saker våra respektive partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, gick till val på är uppfyllda.

Årets budget är speciell på flera sätt, dock inte minst på grund av coronapandemins alla effekter på sjukvården, näringslivet, kulturen, besöksnäringen – ja på hela samhället.

”Satsar rejält”

Vi satsar därför rejält för att beta av den uppskjutna vård som uppstått när vi inte kunnat utföra planerade operationer och andra åtgärder.

Målet är att komma ikapp helt under 2021 och med de stora statsbidrag som våra partier på riksnivå enats om, har vi fått ekonomiska förutsättningar nå det.

Under pandemin har trycket på sjukvårdens digitala tjänster ökat rejält och det är fantastiskt bra.

Vi vill att utvecklingen ska gå åt det hållet och lägger därför mycket kraft på den digitala förflyttningen.

Många besök till hälso- och sjukvården kan klaras av digitalt, andra kräver fysiska möten mellan patient och läkare eller sjuksköterska.

Båda varianterna är lika viktiga för att länets invånare ska vara landets nöjdaste. Den viktigaste förutsättningen för en god hälso- och sjukvård är dock våra medarbetare.

Den satsning på lönerna som vi inledde i år, fortsätter kommande år.

Satsningarna på den nära vården fortsätter också.

Fast läkarkontakt

En del av den är arbetet med att ge länets invånare tillgång till en fast läkarkontakt. Patienter ska känna sig trygga med att doktorn vet vem man är och känner till ens hälsohistoria.

Region Kalmar län ansvarar för mycket mer än hälso – och sjukvård.

Det handlar om till exempel kollektivtrafik, kultur, infrastruktur, hållbar utveckling, näringsliv och utbildning som tillsammans gör att Kalmar län blir en attraktiv region där man vill leva, växa och utvecklas i.

Därför satsar vi nu på att bygga ut bredbandet i hela länet, driva på för att rusta upp våra regionala tågbanor, stärka den regionala kulturen och mycket mer.  

Region Kalmar län är en region i framkant inom många områden och det ska vi fortsätta vara. Den budget vi har fått igenom ger goda förutsättningar för det. 

Angelica Katsanidou (S), ordförande i Regionstyrelsen (Översta bilden, Foto: Peter A Rosén)

Christer Jonsson (C), vice ordförande i Regionstyrelsen

Johanna Wyckman (L), regionråd

Johanna Wyckman (L). FOTO: PIERRE STJERNFELDT