Brev från Kristdala: ”I Krogarebacken finns stora hål mitt i branta backen”

Brev från Kristdala: ”I Krogarebacken finns stora hål mitt i branta backen”

2020-09-22 0 av Peter A Rosén

KRISTDALA

Oskarshamns kommun har fått in ett e-postmeddelande från en privatperson i Kristdala.

”Vi som bor på Krogarebacken samt Björkgatan i Kristdala undrar vad planen är för
återställning av dessa gator som ni grävt upp och endast lagt grus på. När kommer asfalteringen att ske? I Krogarebacken finns även stora hål mitt i branta backen”, skriver personen ifråga.

”Återställningen av gator i Kristdala kommer att ske under hösten. Vi fick en överprövning på upphandlingen angående asfalt. Därför har det dragit ut på tiden”, svarar Göran Svensson, som är gatuchef i kommunen.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se