Brev till Oskarshamns kommun: ”Anarki på Trankärrsvägen”

Brev till Oskarshamns kommun: ”Anarki på Trankärrsvägen”

2020-12-03 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

I ett brev till kommunen skriver en person att det ”mer eller mindre råder anarki” på Trankärrsvägen i Oskarshamn.

Han skriver att gatan flitigt används som permanent parkering, ofta på båda sidorna.

”Ibland går det inte ens att köra genom Trankärrsvägen, utan att vänta på att bilarna ska flyttas. Ofta går det inte ens att komma in på sin egen infart på grund av bilarna.”

”Hela situationen känns olustig ur flera synvinklar”

BREVSKRIVAREN

”Ibland står bilarna åtminstone omlott, så att det går att sicksacka sig fram, även om det är trångt, med alla risker i bristande uppmärksamhet som det innebär. Det händer till och med att folk som måste komma fram får gå in i husen och be boende/besökare att flytta sina bilar för att komma fram. Gatan är dessutom livligt trafikerad. Yrkestrafik som post, renhållning, gods, med mera, blockerar garanterat gatan vid varje besök, på grund av rådande situation, om än bara tillfälligt”, skriver personen ifråga.

”Bilarna skymmer sikten rejält”

BREVSKRIVAREN

”Hela situationen känns olustig ur flera synvinklar. Dels bor där många barn och bilarna skymmer sikten rejält för utspringande/lekande barn. Dels tänker jag på säkerheten (blåljuspersonal). Att en ambulans eller brandkår skulle ta sig fram under vissa tider på dygnet är bara att glömma.”

Får medhåll

”Det hade varit intressant att få veta om/hur man får frågan utredd huruvida åtminstone delar av vägen kan bli parkeringsfri, eller på annat sätt framkomlig. Det är ju även så att alla fastigheter har egen infart och möjlighet till parkering av flera bilar, som sig bör, så eventuella besökare skulle gott och väl klara sig med att stå på ena sidan av vägen.”

”Förslagsvis görs körfältet i västergående riktning parkeringsfritt. Dels för att den mesta trafiken kommer från ost mot väst (centrum), dels för att det även finns trottoar på den sidan. Dylik åtgärd skulle göra gatan väldigt trevlig och användarvänlig med bra sikt för alla, gående, boende, utryckningspersonal, med mera”, skriver personen, som berättar att han har pratat med flera av de boende på gatan – och de är av samma åsikt.

Så svarar kommunen

Noor Attar Bash, trafikingenjör vid tekniska kontoret, har svarat.

Han skriver att det är tekniska kontoret som besluter om eventuella parkeringsförbud på gator.

”Vi kan tyvärr inte införa parkeringsförbud i villaområden om gatan är tillräckligt bred”

NOOR ATTAR BASH, TRAFIKINGENJÖR VID TEKNISKA KONTORET
I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Vi på tekniska kontoret har varit där några gånger under förmiddagar och övervakat parkeringen. De gångerna vi var där, var det inte så många parkerade bilar. Vi har i alla fall tagit kontakt med vissa boende på gatan, som har ett flertal parkerade bilar. Kontakten togs via samhällsbyggnadskontoret”, skriver han och berättar att situationen har förbättrats efter detta, enligt en annan boende på gatan.

”Skulle leda till brist”

”Jag hoppas att du upplever detsamma. Återkom gärna om du upplever att problemet kvarstår. Vi kan tyvärr inte införa parkeringsförbud i villaområden om gatan är tillräckligt bred – och är rimlig för parkering. Flera gator skulle ha parkeringsförbud på ena sidan i sådana fall, vilket skulle leda till brist på parkeringsplatser”, skriver Noor Attar Bash.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: