Brister i arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten i Högsby, Ruda och Berga

Brister i arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten i Högsby, Ruda och Berga

2021-07-20 Av av Oskarshamns-Nytt

HÖGSBY/RUDA/BERGA

Det finns brister i arbetsmiljöarbetet inom hemtjänstverksamheten i Högsby, Ruda och Berga, visar en inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde digitalt i början av juni.

Arbetsmiljöarbetet inspekterades i samband med att en så kallad 66a-framställan prövades.

Vid inspektionen framkom det att kommunen har genomfört en förändring i hemtjänstverksamheten, som innebär att man tillfälligt går över till fasta arbetstidsscheman.

Tidigare använde man Time Care, vilket innebar att arbetstagarna schemalade sin arbetstid själva till stor del.

”Inte färdigställt”

”Med anledning av förändringen har ni undersökt arbetsmiljöfaktorer som kan orsaka ohälsa och olycksfall och påbörjat en riskbedömning. Ni har inte färdigställt riskbedömningen och klargjort vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall”, skriver Arbetsmiljöverket.

”Ni ska, utifrån resultatet av era undersökningar, bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i och med att ni övergår till fasta arbetstidsscheman inom hemtjänsten i Högsby, Berga och Ruda. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå om riskerna är allvarliga eller inte.”

Vill ha svar i augusti

”Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt handlingsplan, ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Ni ska särskilt vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetsbelastning och arbetstidens förläggning leder till ohälsa. I handlingsplanen ska anges vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs och när de ska vara genomförda. Genomförda åtgärder ska kontrolleras”, skriver Arbetsmiljöverket, som slår fast att man kan besluta om ett föreläggande eller förbud om inte bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Senast den 9 augusti ska Högsby kommun svara och beskriva hur kraven uppfylls.

Och man ska beskriva hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: