C och SD ökar mest enligt SCB:s undersökning

C och SD ökar mest enligt SCB:s undersökning

2021-06-02 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Centerpartiet och Sverigedemokraterna visar upp statistiskt säkerställda ökningar i SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för maj 2021. Väljarstödet minskar för Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna medan övriga partiers förändringar är för små för att vara statistiskt säkerställda.

Centerpartiet får 9,5% och Sverigedemokraterna 18,9% när väljarna får svara på vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna. För C är det en ökning med 1,9 procentenheter sedan mätningen i november. För SD är det en ökning med 1,3 procentenheter.

– För både Centerpartiet och Sverigedemokraterna är det statistiskt säkerställda ökningar såväl jämfört med den senaste mätningen som med riksdagsvalet 2018, säger Amanda Hansson, statistiker på SCB.

Socialdemokraterna minskar för andra mätningen i rad men är med 28,2% Sveriges största parti. Det är en minskning med 1,2 procentenheter sedan i november.

Stödet för Moderaterna har ökat under hela mandatperioden men med 22,4% av rösterna är det i nivå med den senaste mätningen. Förändringen på 0,3 procentenheter är inte statistiskt säkerställd.

– Det finns inga tydliga koalitioner som når en majoritet av rösterna i maj 2021. Här bör man även ha med sig att Liberalerna i denna mätning ligger under fyraprocentsspärren, och att inte heller Miljöpartiet är statistiskt säkerställt över riksdagsspärren vid ett val i dag, säger Amanda Hansson.

– Liberalernas resultat är det lägsta i PSU sedan mätningarna startade 1972.

Andelen osäkra i väljarkåren är drygt 13 procent i maj 2021.

Statistiken visar att Liberalerna och Miljöpartiet inte når upp till 4-procentsgränsen om det skulle vara val idag.

FAKTA / Partisympatiundersökningen

SCB genomför Partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU för maj 2021 genomfördes under perioden 28 april–27 maj. Totalt ingick 9 216 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval. Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät. Totalt svarade 4 656 personer, vilket motsvarar 50,5 procent. ”Val i dag”-skattningen, som presenteras i dag, mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”

GRAFIK: SCB

Dela gärna artikeln: