Carl Dahlin: ”Birgitta Nylunds vittnesbörd är besvärande för regionen”

Carl Dahlin: ”Birgitta Nylunds vittnesbörd är besvärande för regionen”

2021-07-05 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

– Birgitta Nylunds vittnesbörd är besvärande för regionen. Ingen skugga ska falla på de medarbetare som kämpar med att få passen och dagarna att gå ihop. Problematiken är det kompakta och systematiska motståndet till att genomlysa grundbemanningen, något Moderaterna och Kristdemokraterna efterfrågat i många år, säger Carl Dahlin (M), som är oppositionsråd samt vice ordförande i personalutskottet i Region Kalmar län.

Artikeln om Birgitta Nylunds kritik kan du läsa här.

– För låg bemanning skapar stress hos dem som arbetar, och många slutar – för de orkar inte. Det har tidigare gått att lösa med en stor andel inhyrd personal. Oskarshamns sjukhus har sedan länge högst andel inhyrd vårdpersonal. Idag har det även blivit svårt att få tag i hyrbemanning, vilket märks i verksamheterna och sliter på den fasta personalen, säger Carl Dahlin.

Han fortsätter:

– Det finns ingen brist på sjuksköterskor eller undersköterskor – men det finns en brist på dem som vill jobba hos regionen. Arbetet med att lyfta regionen ur lönebottenligan i riket måste ta fart. Tydligare lönespridning, liksom att bättre premiera erfarenhet och kompetens, kan bidra till att fler vill jobba för regionen och till att fler än 15 procent av medarbetarna till fullo ska anse att regionen är en attraktiv arbetsgivare.

”Nylunds upplevelse av att inte kunna kommunicera med vårdpersonal på svenska delas av många”

CARL DAHLIN (M)

– Sedan flera år tillbaka utbildas sjuksköterskor vid bland annat Nova. Just nu ser det bra ut vad gäller antalet inskrivna studenter, men under ett antal år har väldigt få av de initialt antagna läst klart vilket är en faktor som spelar roll vad gäller svårigheten i att hitta rätt personal med rätt kompetens.

– Nylunds upplevelse av att inte kunna kommunicera med vårdpersonal på svenska delas av många. Bland läkarna som arbetar på sjukhuset nu över sommaren är få svenskar – fick jag veta när jag frågade nyligen – och det är i sig inte något bekymmer, men då måste man behärska språket för att vidhålla en god patientsäkerhet. Det är ingen hemlighet att det finns läkare vid sjukhuset som både patienter och medarbetare har svårt att kommunicera med, säger Carl Dahlin.

Dela gärna artikeln: