Carl Dahlin (M): ”En fälla svår att ta sig ur”

2020-09-18 0 av Peter A Rosén

LÄNET

”Personlig tjänst är en lösning för regionens medarbetare vars chanser att arbeta kvar i ordinarie tjänst just nu bedöms vara små. Det gäller främst de medarbetare som passerat 55 år för att möjliggöra arbete fram tills pension istället för sjukskrivning. I synnerliga fall kan det även gälla yngre medarbetare”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Personlig tjänst kan handla om ett köksbiträde i 60-årsåldern som arbetat med tunga lyft under många år och nu drabbats av värk, som nu får lättare arbetsuppgifter anpassade efter medarbetarens behov och möjligheter att arbeta – istället för att vara sjukskriven”, berättar Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

”Idag låser rådande regelverk fast en medarbetare i personlig tjänst under resterande tid som yrkesverksam. För dem som är nära pension är det oftast oproblematiskt men för yngre – med kanske upp emot 20 år kvar i yrkeslivet – kan personlig tjänst bli en fälla svår att ta sig ur”, betonar Carl Dahlin (M), som är vice ordförande i personalutskottet.

Carl Dahlin (M).

”När medarbetaren träder in i personlig tjänst, släpper regionen taget över rehabiliteringsprocessen och den anpassade arbetssituationen blir rådande. Viss rehabilitering kan fortsatt vara möjlig men det stora rehabiliteringsarbetet som pågick innan byte av arbetsuppgifter upphör”, säger Kaj Holst (M).

”I en interpellation ställd till Mattias Adolfson (S), ordförande i personalutskottet, vill vi veta om Länsunionen kan tänka sig se den enskilde medarbetarens möjligheter före systemet och ändra i reglementet så att prövningar av arbetsförmåga kan göras efter ett par års aktiv rehabilitering för dem som fått personlig tjänst. Den som kan återgår till ordinarie tjänst men den som inte kan fortsätter i tryggheten den personliga tjänsten ger”, säger Carl Dahlin (M).

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se