Carl Dahlin (M): ”Enormt alarmerande uppgifter”

Carl Dahlin (M): ”Enormt alarmerande uppgifter”

2021-12-15 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”När regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen den 14 december behandlades det nämndinitiativ* som Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat in. Där föreslår vi att Region Kalmar län ska göra akutmottagningen till ett pilotprojekt med förkortad arbetstid. Vi föreslår även att 1177 Vårdguiden ska förstärkas med ökade resurser, samt göra en översyn av primärvårdens hänvisning till akuten. Många av Region Kalmar läns anställda inom vården vittnar om påfrestande och rentav ohållbara arbetssituationer. Ett exempel är akutmottagningen i Kalmar”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Detta är enormt alarmerande uppgifter som vi måsta ta på största allvar. Vi har varit på akuten i Kalmar där både personal och chefer berättar att de mår allt sämre på grund av sin arbetssituation. Om Region Kalmar län ska kunna göra anspråk på Sveriges bästa arbetsplats så krävs ett nytt förhållningssätt för de anställda. Vi inom politiken måste göra vad vi kan för att kunna erbjuda våra medarbetare bästa möjliga arbetsmiljön för att de ska vilja stanna kvar, men också för att kunna rekrytera, säger Carl Dahlin (M).

”Måste testa”

– Vi har förstått att personalen på bland annat akutmottagningen i Kalmar har som främsta önskemål att Region Kalmar län ska införa ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning. Det skulle innebära att personalen jobbar kortare pass och därför också får mer tid över för återhämtning. Detta har genomförts och lyckats väldigt bra på till exempel Karolinska i Huddinge. Där har sjukskrivningarna gått ner, personalen är mer nöjd och känner sig både piggare och gladare. Därför anser vi i Moderaterna och Kristdemokraterna att även Region Kalmar län måste testa denna arbetsmodell, med förhoppning om att även vi kan uppnå så här positiva resultat, säger Jimmy Loord (KD).

”Enormt viktigt”

– Vi har fått till oss att det ökade trycket på akutmottagningen beror på att primärvården inte sällan hänvisar patienter de själva kan behandla, till akuten i stället. Här måste Region Kalmar län göra en djupare analys av primärvårdens hänvisning till akuten, för att vi eventuellt ska kunna vidta åtgärder. Samma sak gäller 1177 Vårdguiden på telefon som lider av väldigt långa väntetider. Risken då är att akutmottagningen överbelastas ännu mer av patienter som inte kommer fram till 1177 inom rimlig tid. Att förstärka organisationen med mer resurser för att bemanna upp skulle kunna förbättra tillgängligheten, säger Malin Sjölander (M).

– Det är så enormt viktigt att rätt vård utförs på rätt plats. Nu ser vi fram emot ett svar från regionmajoriteten var de ställer sig i frågan, och hoppas att de skyndsamt hörsammar alla förslag vi har lagt fram. Om personal ringer in gråtandes 20 minuter innan deras pass börjar för att sjukskriva sig, då har det gått alldeles för långt, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

*Nämndinitiativ:

  • Initiativet lämnas in före eller under ett sammanträde. Om initiativet lämnas före sammanträdet registreras det när ärendet inkommit.
  • Oavsett när det lämnas måste initiativet väckas som ett ärende på sammanträdet med nämnden eller regionstyrelsen. Ärendet bör lyftas när föredragningslistan fastställs och hanteras som ett extra ärende vid slutet av sammanträdet.
  • Initiativet kan behandlas direkt vid det sammanträde som initiativet väcks på genom att nämnden bifaller eller avslår initiativets förslag. Det vanligaste är dock att nämnden tar ställning till initiativets förslag vid ett senare tillfälle, efter att ärendet beretts mer ingående.
  • Av protokollet ska framgå vilka ledamöter som väckt initiativet.

Källa: Region Uppsala

Carl Dahlin (M). Foto: Peter A Rosén
Regionråd Malin Sjölander (M). Foto: Region Kalmar län
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: