Carl Dahlin (M): ”Länsunionen tycks ha lämnat walk-over”

Carl Dahlin (M): ”Länsunionen tycks ha lämnat walk-over”

2021-03-16 0 av Oskarshamns-Nytt
LÄNET

”Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade nyligen statistik på bemanningstrenderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården. I 10 av 21 av landets regioner minskar kostnaderna för inhyrd bemanning som andel av egen personal. Region Kalmar län är inte en av dessa utan här ökar i stället hyrkostnaderna med närmare 10 procent, och det är fortfarande sjuksköterskor inom sjukhusvården som står för den stora ökningen”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.

 – Hela skattehöjningen går till att betala för dyra hyrlösningar istället för att försöka rekrytera och behålla fast personal. På tio år har kostnaderna ökat från 45 miljoner kronor till snart en kvarts miljard årligen. Trots pandemin ser vi att nära hälften av landets regioner har lyckats vända trenden. Region Kalmar län bör lära mer av dessa, säger Malin Sjölander (M), vice ordförande i regionstyrelsen.

”En palett av åtgärder”

– Trots nya avtal som skulle pressa kostnaderna, har målet att hyrbemanningen inte ska överstiga 2 procent av de totala lönekostnaderna ökats till över 5 procent. Länsunionen tycks ha lämnat walk-over mot hyrbolagen. M och KD har föreslagit en palett av åtgärder för att råda bot på de kroniskt ökande hyrkostnaderna, såsom tydligare lönesatsningar och lönespridning, en genomlysning av grundbemanningen med mera som dessvärre avslagits av Länsunionen, avslutar Carl Dahlin (M) som är vice ordförande i personalutskottet.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN