Carl Dahlin (M): Så kan Region Kalmar län bli en attraktivare arbetsgivare

Carl Dahlin (M): Så kan Region Kalmar län bli en attraktivare arbetsgivare

2021-10-14 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Region Kalmar län har som ambition att bli en av landets bästa arbetsplatser. Ett sätt att i medarbetarnas ögon bli en mer attraktiv arbetsgivare är att erbjuda olika sorters förmåner”, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande på torsdagen.

– En förmån skulle kunna vara att få ut mer ledighet, mellan fem och sex extra dagar om året, genom semesterväxling – utan att det medför ekonomisk förlust för arbetsgivaren. Rent konkret betyder semesterväxling att byta till sig fler lediga dagar mot semestertillägget, säger Carl Dahlin (M), som är vice ordförande i Region Kalmar läns personalutskott.

– Det är i sammanhanget viktigt att belysa att den som växlar sitt semestertillägg mot fler lediga dagar, kommer se sin årslön minska vilket påverkar pensionsunderlaget och den sjukpenninggrundande inkomsten negativt. Semesterväxling ska därför givetvis vara en valfri möjlighet.

– Region Kalmar län bör erbjuda möjligheten till semesterväxling. Initialt kan det införas i ett pilotprojekt för att efter utvärdering sjösätta det brett i organisationen. Fler vägar till att bli en attraktiv arbetsgivare bör tas i akt, säger han.

Moderaterna behandlar ämnet i en motion.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: