Carl Dahlin (M): ”Viktigt att de från Oskarshamns sjukhus får möjligheter till återhämtning”

Carl Dahlin (M): ”Viktigt att de från Oskarshamns sjukhus får möjligheter till återhämtning”

2021-03-10 Av av Peter A Rosén

LÄNET

– Redan i höstens budgetdebatt uttryckte Moderaterna och Kristdemokraterna vikten av ordentlig återhämtning för de medarbetare som slitit och sliter hårt inom covid-vården. Från statligt håll kom tidigare cirka 8 miljoner kronor för återhämtning och regionen lägger nu till 2 miljoner kronor till det. Ett bra första steg men långt ifrån tillräckligt för att täcka de behov som finns. Det krävs en palett av insatser med allt från extra vilotid, lönepåslag, samtalsstöd och möjligheten till olika gemensamma aktiviteter liksom friskvård, säger Carl Dahlin (M), som är oppositionsråd och vice ordförande i personalutskottet i Region Kalmar län.

 – Samma dag som smittskyddsläkaren aviserar att tredje vågen är här och att smittspårningen får utökade resurser, lyser tillskotten till de covid-intensiva verksamheterna med sin frånvaro i Länsunionens åtgärdspaket. Det är klart att 2 miljoner kronor ur egen kassa, utöver statsbidragen, inte räcker till särskilt mycket mer än kosmetiska, om än välvilliga, åtgärder när det som främst efterfrågas är tid för återhämtning och vila, säger han.

– Det är också viktigt att de som återgår till sin vanliga tjänst, exempelvis de från Oskarshamns sjukhus som jobbat på Länssjukhuset, får möjligheter till återhämtning i form av tid och inte kastas rakt in i ordinarie verksamhet utan tillbörlig vila. Risk föreligger annars, signaleras från fackligt håll, att medarbetarna är så slutkörda att de inte orkar längre utan säger upp sig. Och det kännetecknar ju inte en attraktiv arbetsgivare som vill vara en av landets bästa arbetsplatser, betonar Carl Dahlin.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: