Carl-Wiktor Svensson (KD) totalsågar Centerpartiets energipolitik: ”Kortsluter Kalmar län”

Carl-Wiktor Svensson (KD) totalsågar Centerpartiets energipolitik: ”Kortsluter Kalmar län”

2022-08-24 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Riksdagskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD), som bor i Träthult mellan Fagerhult och Högsby, reagerade starkt på debattartikeln från Stihna Johansson Evertsson (C) och Anders Johansson (C), som publicerades i vår tidning på onsdagen.

– Centerns energipolitik kortsluter Kalmar län, säger Carl-Wiktor Svensson.

Carl-Wiktor Svensson (KD). Foto: Pierre Stjernfeldt

Han betonar att han har stor respekt för Centerpartiet, som ”länge och enträget har kämpat för viktiga saker som företagandet, jord- och skogsbruket och att hela Sverige ska fungera”.

”Det finns frågor där jag överhuvudtaget inte förstår vad partiet sysslar med. Energipolitiken är en sådan”

CARL-WIKTOR SVENSSON (KD), RIKSDAGSKANDIDAT

– Men det finns också frågor där jag överhuvudtaget inte förstår vad partiet sysslar med. Energipolitiken är en sådan.

– Centerpartiet vill fördubbla den svenska elproduktionen redan till 2030 – inte för att vi har så stora behov, utan för att man vill exportera massor av energi till kontinenten. Så blir det nämligen när man inte kan kontrollera produktionen.

”Ett otroligt ingrepp”

– Vad är det för energi som man vill bygga ut till 2030? Det är ”alla klimatsmarta energikällor”, men dit räknas av någon anledning inte kärnkraften. Och vattenkraften går inte att bygga ut tillräckligt. Så vad som återstår är en massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft – och en nästan lika massiv utbyggnad av vindkraften på land.

Centern vill tredubbla vindkraftsindustrin på landsbygden, betonar Carl-Wiktor Svensson.

”Redan i dag är vindkraften djupt impopulär och många projekt stoppas – även i centerstyrda kommuner”

– Detta är naturligtvis ett otroligt ingrepp i människors liv och boendemiljö. Redan i dag är vindkraften djupt impopulär och många projekt stoppas – även i centerstyrda kommuner.

”Djupt oansvarig politik”

– Men det är också en djupt oansvarig politik, sett till helheten. Det som utmärker vindkraften är att den inte går att planera. Ibland blåser det för fullt, ibland inte alls. Ju mer vindkraft det finns i ett system, desto större måste också inslaget av planerbar energi från vattenkraft eller kärnkraft vara.

– Det går inte att ersätta planerbar med icke planerbar energi. Om det ska byggas mer vindkraft måste det också byggas mer kärnkraft. Annars fungerar inte systemet – och då måste vi, som nu, elda med olja. Fysiken trumfar nämligen politiken.

Carl-Wiktor Svensson tycker att det är bra att Centern under den senaste tiden har uttryckt sig lite positivare om kärnkraften.

”Väldigt märklig linje”

– Men i sak har man gett sig in på en väldigt märklig linje – nämligen att varken återstarta gamla reaktorer eller bygga nya. I stället vill man höja effekten i de kärnkraftverk som redan finns. Detta är överhuvudtaget ingen politisk fråga – och det skulle, dessutom, bara ge ett försumbart bidrag till fördubblingen. Det låter lite konstruktivt, men är i sammanhanget irrelevant.

”Vad Centerns energipolitik skulle innebära för företag och vanligt folk är inte svårt att räkna ut. Det skulle bli som nu, men sju resor värre”

– Vad Centerns energipolitik skulle innebära för företag och vanligt folk är inte svårt att räkna ut. Det skulle bli som nu, men sju resor värre. Det skulle slå undan benen på ännu fler företag och göra det omöjligt för familjer att planera sin ekonomi.

Tillbaka till framtiden

– Det sorgligaste är att Centern har satt sig i ett politiskt sällskap som inte bryr sig om företagens och hushållens förutsättningar. Hade Centern valt en annan väg, hade det funnits en solklar majoritet i riksdagen för en realistisk energipolitik, som skulle kunna lägga grunden till välstånd och omställning i Sverige. I stället har man lierat sig med partier som skryter med att ha lagt ned reaktorer. För mig är det uppenbart att det finns partier som värnar om välstånd, företagande och familjer i hela Sverige.

Kristdemokraterna vill tillbaka till framtiden, betonar Carl-Wiktor Svensson.

– En framtid med ett fungerande elsystem som premierar planerbar elproduktion och som inte subventionerar väderberoende produktion. Vi behöver, som Stihna Johansson Evertsson och Anders Johansson skriver, gå från ord till handling. Vi behöver inte fler ”akutsamtal”, säger Carl-Wiktor Svensson.

Dela gärna artikeln med dina vänner: