Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ha en permanent fritidsgård i Fårbo

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ha en permanent fritidsgård i Fårbo

2021-12-05 Av av Peter A Rosén

FÅRBO

Centerpartiet vill att kommunen ska se över möjligheterna att starta en fritidsgård i Fårbo.

Centerpartimotionen behandlades i bildningsnämnden i veckan. Nämndpolitikerna har yttrat sig i frågan (svar på en remiss).

En majoritet av politikerna konstaterar att motionen tar sikte på flytten av eleverna i årskurs tre, från Fårbo till Figeholm – och att den flytten inte har genomförts än.

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade bifall till motionen. De vill utreda frågan redan nu – majoriteten föredrar således att vänta.

– Nu finns det en chans, en möjlighet, att titta på möjligheten när omorganisationen i Fårbo och Figeholm blir av. Majoriteten ställer sig bakom förvaltningen, som hänvisar till de mobila fritidsgårdarna. Vi är inte motståndare till dem – men det är klart att det inte går att jämföra dem med en permanent verksamhet, säger Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden, som reserverade sig mot beslutet.

– Det är två vitt skilda saker, som vi ser det. Vi beklagar att man inte tar möjligheten och ser över detta. Men frågan återkommer i fullmäktige så småningom, tillägger han.

Magnus Larsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: