Centerpartiet vill se viktiga satsningar på infrastrukturen i Kalmar län

Centerpartiet vill se viktiga satsningar på infrastrukturen i Kalmar län

2022-06-15 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

I början av veckan presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) regeringens förslag till nationell transportplan för de kommande 12 åren. Inför detta så har Centerpartiet i Kalmar län genom våra kommunala och regionala företrädare drivit på för att få till ett antal viktiga satsningar i Kalmar län, en del av arbetet har naturligtvis också gjorts ihop med våra grannar i angränsande län.

”Det finns många positiva delar i förslaget och jag kan konstatera att mycket av det arbete som vi lagt ner i frågan också har burit frukt. Men det är klart att riktigt nöjd kan jag inte vara då vi hade hoppats på mer, bland annat genomfart Mönsterås”, säger Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.

”Det är glädjande att förbifart Bergkvara, åtgärder vid Verkebäck och Glasporten i Nybro finns med i planen. Just Glasporten är ett bevis på att det påverkansarbete som vi arbetat med har gjort skillnad då det objektet inte fanns med i det ursprungliga förslaget”, fortsätter Karin Helmersson.

Positiv inverkan för länet

Även objekt som ligger i andra län kommer ha en stor positiv inverkan för Kalmar län.

”Här vill jag lyfta fram dubbelspåret Växjö – Alvesta samt arbetena på E22 i Söderköping och Jämjö som alla tre har varit viktiga för oss i Kalmar län att prioritera och där vi har jobbat gemensamt för detta i regionsamverkan Sydsverige”, fortsätter Karin Helmersson.

Också Stångådals- och Tjustbanan nämns i infrastrukturplanen som prioriterade utredningar inför kommande planeringsperiod och planrevidering.

”Utredningen ska bland annat utgå från en elektrifiering och det är väldigt positivt och en bra klimatsatsning. Helst hade jag sett en rejäl investering redan den här perioden på de bägge banorna men samtidigt måste man ha respekt för att det är mycket pengar och långa ledtider. Att nu ändå banorna ändå pekas ut som viktiga framtida prioriterade objekt är ett steg framåt och det visar att nu också regeringen ser banorna som viktiga, detta ger oss en möjlighet att jobba vidare och det är positivt”, säger Karin Helmersson.

Glad med inte nöjd

”För att sammanfatta så är jag glad men inte nöjd, jag hade hoppats på mer pengar till Kalmar län och jag hade framför allt hoppats på att E22 Mönsterås hade varit med som ett prioriterat objekt. Men samtidigt så måste vi vara glada över de viktiga satsningar som ändå kommer göras i länet och runt omkring vårt län. Påverkansarbetet för att få mer pengar och satsningar i länet kommer att fortsätta med oförminskad kraft”, avslutar Karin Helmersson.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: