Centerpartiets riksdagskandidater i Kalmar län skriver på ON Debatt: Jämställdhet, en ödesfråga i årets val

Centerpartiets riksdagskandidater i Kalmar län skriver på ON Debatt: Jämställdhet, en ödesfråga i årets val

2022-03-08 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

DEBATTARTIKEL

Den 8:e mars firas internationella kvinnodagen.

En dag som ofta uppmärksammas i fina tal och skrifter.

Men frågan är vad dessa fina tal och skrifter har åstadkommit genom åren?

En hel del faktiskt – men vi borde ha kommit längre, mycket längre!

För oss som centerpartister så är inte jämställdheten något som vi bara pratar om eller skriver om i olika flygblad och kampanjer.

”För oss så genomsyrar jämställdheten hela vår politik, det ligger i vårt DNA!”

För oss så genomsyrar jämställdheten hela vår politik, det ligger i vårt DNA!

Centerpartiets historiska grund finns i de gröna näringarna på landsbygden.

Dessa var på ett sätt föregångarare i jämställdhetsarbetet, långt innan det var en fråga som diskuterades runt om i världen.

Även om ägandet oftast var förknippat till mannen så sågs ofta gården och familjen som en helhet där man gemensamt diskuterade och kom överens om vad som var bäst för gårdens och familjens utveckling.

”Ur denna mylla växte Centerpartiet fram”

Ur denna mylla växte Centerpartiet fram.

Idag skriver vi 2022 och till hösten är det val till Sveriges riksdag, för oss som kandidater till riksdagsvalet så kommer just jämställdhetsfrågorna vara en ödesfråga, det är en fråga som är alldeles för viktig för att hamna i skymundan.

Jämställdheten genomsyrar Centerpartiets skäl och politik men vi vill samtidigt lyfta fram några frågor som kommer att ligga oss extra varmt om hjärtat.

  • En jämställd vård där kvinnors sjukdomar tas på allvar, där forskning på sjukdomar som är vanligt förekommande på kvinnor ges ökade resurser.
  • Ge kvinnor förbättrade möjligheter att starta och driva företag samt att bryta den könssegregerade arbetsmarknad som vi har idag.
  • Skärpta straff för våld i nära relationer, samt skärpa straffen och kriminalisera kontrollerande beteende.
  • Trygga en långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer.
  • Höja straffen för vissa sexualbrott, bland annat våldtäkt samt ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

En röst på Centerpartiet den 11:e september i år kommer att vara en röst för jämställdheten, en röst för ett samhälle där alla människor är lika värda och där alla människor får möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar.

Vi vill se ett samhälle där vi inte pratar om jämställdhet utan vi vill se ett samhälle som faktiskt gör aktiva åtgärder för att öka jämställdheten!

Stihna Johansson Evertsson, Högsby (bilden)

Anna Östborg, Kalmar

Lars Sandberg, Vimmerby

Johan Åhlund, Mörbylånga

Riksdagskandidater för Centerpartiet i Kalmar län

Dela gärna artikeln: