Coronapandemin: Bristande språkkunskaper kan ha orsakat problem i omsorgen

Coronapandemin: Bristande språkkunskaper kan ha orsakat problem i omsorgen

2020-07-10 0 av Peter A Rosén

SVERIGE

”Bristande språkkunskaper hos personal i äldreomsorgen kan ha bidragit till problem under coronapandemin”, skriver TT.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har under flera år varnat för att dålig svenska är en riskfaktor.

Ivo har granskat äldreomsorgen i vårt land under coronakrisen. I tillsynsmaterialet finns det exempel på verksamhetschefer som har slagit larm om kommunikationsproblem.

”Språkförbistringar”

”Det fanns särskilda utmaningar med att få ut information till medarbetare eftersom det var svårt att förstå på grund av språkförbistringar”, säger Anna-Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo, till TT.

”I flera år har myndigheten pekat på problem med att personal inom äldreomsorgen inte kan tillräckligt bra svenska”, skriver TT.

Fackförbundet Kommunal har tidigare lyft fram bristande språkkunskaper som ett problem.

”En sämre arbetsorganisation innebär större risk för smittspridning, och att inte förstå varandra genom språket riskerar onekligen att försämra en arbetsorganisation”, säger Torbjörn Dalin, chefsekonom på Kommunal, till TT.

Till TT säger Anna-Karin Nyqvist att verksamheter har använt sig av instruktionsfilmer för att komma runt dilemmat.

”Som praktiskt visar hur man ska göra i stället för att man ska läsa eller på annat sätt ta till sig informationen om hur man ska hantera risken för smitta och förhindra smittspridning”, säger hon.

”I dag har Socialstyrelsen en rekommendation om att äldreomsorgens medarbetare ska ha ”förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska”, skriver TT.

”Ändra till krav”

”Socialstyrelsen behöver skärpa sina krav när det gäller språk. Att ändra från rekommendationer till krav”, säger Lina Nordquist, som är sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Liberalerna, till TT.

Utbildningsministern Anna Ekström (S) pekar på utbyggnaden av Komvux och SFI som ett sätt att vässa svenskkunskaperna inom äldreomsorgen.

Hon vill dock inte utvärdera vilken roll språkförbistringar spelat under den pågående pandemin.

”Det är för tidigt att redan nu dra långtgående slutsatser. Däremot har coronapandemin med tydlighet visat på behovet av satsningar på äldreomsorgen. Sedan är det självklart viktigt att de som tar hand om våra äldre pratar bra svenska”, skriver hon i en kommentar till TT.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

Freepik