Coronautbrottet i Ålem: Viktig information från Mönsterås kommun

Coronautbrottet i Ålem: Viktig information från Mönsterås kommun

2021-11-05 Av av Peter A Rosén

ÅLEM

”Fritidshemmen Skyttes på Skytteanska skolan och Stinsen på Alsteråskolan håller sina verksamheter åtskilda måndag till onsdag nästa vecka för att begränsa smittspridning”, skriver Mönsterås kommun i ett pressmeddelande.

”Vårdnadshavare uppmanas även att inte lämna barnen på fritids under samma dagar om det är möjligt. Försiktighetsåtgärderna innebär att inga elever åker mellan Skytteanska skolan och Alsteråskolan för att gå på fritids. Utan stannar kvar på det fritidshem som finns i anslutning till respektive skola. Fritidshemmen är öppna men vårdnadshavare uppmanas att inte lämna barnen på fritids om det är möjligt. Besluten är fattade i samråd med Region Kalmar läns smittspårningsenhet”, skriver kommunen.

– I nuläget finns elva fall av bekräftad smitta. Främst koncentrerat till årskurs 2, men det finns även fall i andra årskurser. Vi uppmanar vårdnadshavare att vara vaksamma på symtom hos sina barn och begränsa barnens sociala kontakter under resten av lovet och helgen, säger Ove Nyblom, rektor på Skytteanska skolan och Alsteråskolan.

”Skolans undervisning påverkas inte av försiktighetsåtgärderna. Vårdnadshavare får mer information via skolan”, skriver kommunen.

Läs mer här.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: