Covid-19: Fyra patienter ligger i respirator

2020-04-03 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Fyra covid-19-patienter i Kalmar län ligger i respirator.

I skrivande stund ligger sammanlagt 23 covid-patienter i länet på sjukhus. Två personer vårdas i Västervik.

I morse hade länet 46 bekräftade coronafall.

Med största sannolikhet finns det nu en samhällsspridning av smittan i Kalmar kommun. Det säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin på en pressträff på fredagen.

Sedan tidigare står det klart att Torsås kommun har en samhällsspridning. Man ska inte stirra sig blind på de bekräftade coronafallen, påpekar smittskyddsläkaren.

– Det är bara toppen av ett isberg, säger hon.

Lisa Labbé Sandelin är övertygad om att vi har en långsam samhällsspridning av coronaviruset i hela länet.

– Men det är inte bekräftat.

När det gäller smittvägar, har man hittat en del kluster.

Många av de bekräftade fallen har en gemensam smittkälla. Det handlar om att man har varit i riskområden i Italien och Österrike eller i ett riskområde inom Sveriges gränser, berättar smittskyddsläkaren.

– Det finns också en koppling till en större sammankomst.

När det gäller några enstaka individer har man ingen säker smittkälla.

Ökar stegvis

– Antalet patienter med covid-19 ökar stegvis, säger Johan Rosenqvist, som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län.

Han betonar dock att akutverksamheten fungerar precis som vanligt.

– Man ska undvika att söka vård när man har förkylningssymptom – men blir man akut sjuk, så ska man ringa 1177 eller 112, om man har allvarliga symptom. Vi har precis lika stor akutverksamhet som tidigare.

Har ni fått in några bekräftade fall från äldreomsorgen, hemtjänsten, eller andra områden, i Oskarshamns kommun eller i andra delar av mellanlänet?

– Jag kan inte komma på något fall på rak arm. Men nu är det omöjligt för mig att svara på frågor på detaljnivå, säger Lisa Labbé Sandelin.

I riksmedierna rapporteras det om att en hel del unga människor blir svårt sjuka i covid-19. Vad beror det på?

– Ju fler som blir smittade, desto fler kommer att bli sjuka. Men de största riskfaktorerna är ålder och bakomliggande sjukdomar. Men när väldigt många människor blir sjuka, så kommer även en del yngre människor att drabbas. Det kan exempelvis bero på genetiska faktorer som den enskilde individen har, svarar Lisa Labbé Sandelin.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN