COVID-19: Så många länsbor har fått en tredje vaccindos

COVID-19: Så många länsbor har fått en tredje vaccindos

2022-02-25 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

”68,2 procent invånarna i Kalmar län över 18 år har nu fått en tredje dos vaccin mot covid-19. Motsvarande siffra för hela landet är 58,6 procent”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på fredagen.

”Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering sträcker sig fram till och med 20 februari. Den visar att 88,9 procent av befolkningen över tolv år i länet har tagit en första dos vaccin mot covid-19 och 87,4 procent har också fått den andra dosen. Det kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 86,6 procent har fått en dos och 84,1 procent fått två doser.”

”Enligt Region Kalmar läns statistik har nu 533 616 vaccindoser hittills getts i Kalmar län.”

”Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs dock att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. För en fjärde dos att man är 80 år och äldre. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds nu en fjärde dos”, skriver regionen.

”Under veckan har vårdnadshavare till barn som fyllt eller fyller tolv år under det första kvartalet fått brev med information om att deras barn nu erbjuds vaccination på länets hälsocentraler.”

”Nya tider läggs ut löpande till hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län. Det krävs dock bokning på 1177.se”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: