Covid-19-vaccin: Här är grupperna i länet  som kan få en påfyllnadsdos

Covid-19-vaccin: Här är grupperna i länet som kan få en påfyllnadsdos

2021-10-27 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Region Kalmar län öppnar vaccinationsbokningen för en påfyllnadsdos för alla som är födda 1956 eller tidigare”, skriver regionen i ett pressmeddelande på onsdagen.

”I eftermiddag meddelade Folkhälsomyndigheten att fler grupper bör erbjudas en påfyllnadsdos. Näst i tur att erbjudas en tredje dos vaccin är de som är födda 1956 eller tidigare och redan idag öppnar Region Kalmar län bokningarna för den här gruppen.”

”För att få en tredje dos måste det ha gått sex månader sedan den senaste dosen. Det är viktigt att den som bokar en tid för en påfyllnadsdos har detta i åtanke. Information om när dos 2 togs finns att läsa i 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen samt i e-hälsomyndighetens e-tjänst för covidbevis.”

”Precis som för tidigare doser går det bra att boka en tid via 1177.se eller genom att ringa 0480-844 44 för att få hjälp att boka en tid.

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning. Sedan tidigare erbjuds följande grupper en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 för personer boende på särskilda boenden, individer med hemtjänst och hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.”

”Nu föreslås en stegvis vidare introduktion av påfyllnadsdoser, som startar med:

  • personer 65–79 år,
  • personal verksamma vid SÄBO samt inom hemtjänst och hemsjukvård.

Planeringen för vaccinationerna av personal verksamma vid särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård kommer att ske i dialog med länets kommuner. Övrig planering av kommande grupper i turordningen kommer att påbörjas inom kort och Region Kalmar län informerar löpande i takt med att planering blir klar.”

– Det är viktigt att alla tar en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 när de sex månaderna har passerat sedan andra dosen. På det här sättet kan vi undvika att vi återigen får en spridning av viruset i samhället och inläggningar på sjukhusen, säger Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare.

”Utifrån tillgången till vaccin på mottagningarna kan den som vaccineras med en tredje dos vaccin mot covid-19 komma att erbjudas influensavaccin vid samma tillfälle. Och vice versa. Detta gäller inte de som bor på särskilda boenden”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: