Covid-19: Ytterligare två dödsfall i Kalmar län

2020-04-01 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Ytterligare två dödsfall, med koppling till covid-19, har registrerats i Kalmar län. Därmed finns det totalt tre coronarelaterade dödsfall i länet.

I ett pressmeddelande skriver Region Kalmar län att de två personerna ”med hög sannolikhet var sjuka i covid-19”. Båda två bodde på ett särskilt boende i Torsås kommun (det gjorde även den första personen i länet som dog i covid-19).

De två senaste fallen, två män i 80- respektive 95-årsåldern, hade bakomliggande sjukdomar.

”Löper störst risk”

– Det sker varje vecka slumpmässiga provtagningar ute på särskilda boenden i samtliga kommuner i länet. Hittills är det bara vid ett boende som covid-19 upptäckts i samband med dessa provtagningar. Det är de allra sköraste äldre som löper störst risk för svår sjukdom. Därför är det viktigt att besöksförbudet efterlevs och att vi tidigt upptäcker om det förekommer covid-19 på boenden, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

Förutom de regelbundna provtagningarna vid särskilda boenden provtas patienter med luftvägssymtom och/eller feber som ska läggas in på sjukhus. Också bland nyckelpersoner inom vården sker kontinuerlig provtagning.

– Vårt mål är att inte få en spridning av covid-19 inom vården. De som är så sjuka att de behöver läggas in tas om hand enligt de riktlinjer som finns. På det sättet ska smittspridning från dessa patienter hindras, säger Lisa Labbé Sandelin.

Patienter och personal smittade

Trots det har det på en avdelning vid länssjukhuset i Kalmar visat sig att både patienter och personal blivit smittade.

– Smittspårning är initierad och det är oklart hur smittan har kommit in på sjukhuset.

På onsdagen fanns det sammanlagt 36 covid-19-fall i Kalmar län. 17 personer låg inlagda på sjukhus, varav tre på intensivvårdsavdelning.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN