Cykelstölderna ökar: Varannan cykelägare blir någon gång bestulen på sin cykel

Cykelstölderna ökar: Varannan cykelägare blir någon gång bestulen på sin cykel

2021-04-15 0 av Annicka GunnarssonKALMAR LÄN

Varannan cykelägare blir någon gång bestulen på cykeln, och förra året anmäldes fler stölder än något år sedan 2005. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If och en kartläggning av nya siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

I Kalmar län stals 1500 cyklar under 2020.

Enligt preliminär statistik från Brå ökar antalet cykelstölder. I hela landet anmäldes 77 207 cyklar stulna under förra året. Det motsvarar 74 per 10 000 invånare och är ett högre antal stölder sett till befolkningen än något år sedan 2005.

Elcyklar står för tolv procent

I år redovisar Brå, för första gången elcyklar separat. Under 2020 anmäldes 9 600 elcyklar stulna. De utgjorde med andra ord ungefär 12 procent av alla anmälda cykelstölder.

– ”När det gäller elcyklar är det viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar cykeln. Stöld av elcyklarnas batterier blir allt vanligare. Utan batteri är cykeln inte lika stöldbegärlig”, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på försäkringsbolaget If.

Flest cykelstölder i studentstäder

I Kalmar län anmäldes 1500 cykelstölder under 2020 vilket motsvarar 61 st per 10 000 invånare. Högsta siffran är Uppsala och därefter Örebro. Risken att bli av med cykeln är lägst om man bor på landsbygden, och störst i mellanstora städer, inte minst i studentstäder enligt försäkringsbolaget Ifs sammanställning.

Varannan har blivit av med cykeln

Drygt varannan cykelägare, 54 procent, har någon gång blivit bestulen på en cykel. Det visar en ny undersökning genomförd av Syno International på uppdrag av Försäkringsbolaget If. Sju procent svarar att det skett inom det senaste året.

Cykelstölderna påverkar vårt beteende.

En av fyra har avstått från att köpa en ny cykel på grund av stöldrisken.

De tio kommunerna som är hårdast drabbade av cykelstölder, 2020:

 1. Örebro, 2 759 (176 per 10 000 invånare)
 2. Uppsala 3 784 (162)
 3. Linköping 2 365 (144)
 4. Västerås, 2 226 (143)
 5. Solna, 1 189 (143)
 6. Malmö, 4 917 (141)
 7. Halmstad, 1 394 (134)
 8. Lund, 1 646 (131)
 9. Kalmar, 870 (124)
 10. Stockholm, 11 863 (122)

FAKTA / Förebygg cykelstöld

Försäkringsbolaget Ifs tips för att minska risken att cykeln blir stulen:

 • Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
 • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
 • Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.
 • Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Ställ cykeln om möjligt där många människor är i rörelse.
 • Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.
 • Ta alltid med batteriet till elcykeln, lämna det aldrig vid cykeln.
 • Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.
 • Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.
 • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.

Foto: Freepik
Grafik: If Skadeförsäkring