Därför finns det inga planer på att stänga alla förskolor i Oskarshamns kommun

Därför finns det inga planer på att stänga alla förskolor i Oskarshamns kommun

2021-01-13 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Några läsare har hört av sig och uttryckt en oro över att omkring 100 barn i Sverige har blivit svårt sjuka i sviterna av covid-19.

Läsarna ifråga undrar om det kan vara läge att stänga förskolorna i Oskarshamns kommun, under en tid, med anledning av detta.

Hur ser ni på det, från den politiska sidan?

Den frågan ställde Oskarshamns-Nytt till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Han svarar så här:

”Vi planerar idag inte att stänga alla förskolor i Oskarshamns kommun eftersom det är en viktig verksamhet för såväl barn, familjer och samhället. Vi försöker göra anpassningar inom förskolan kontinuerligt utifrån de riskbedömningar som görs. Det handlar exempelvis om mer verksamhet utomhus, och så vidare. Om råden från Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren förändras så får vi göra en ny bedömning.”

”Förskolan är till skillnad från skolan inte obligatorisk och det är därför möjligt för varje familj att ta beslutet att stanna hemma med sina barn”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

”Förskolan är till skillnad från skolan inte obligatorisk och det är därför möjligt för varje familj att ta beslutet att stanna hemma med sina barn, om man vill och känner att det går att kombinera med sitt arbete och så vidare. För många föräldrar är det dock inte möjligt att arbeta hemifrån med småbarn hemma och flera yrkesgrupper kan överhuvudtaget inte arbeta hemifrån. Om vi skulle besluta om att stänga alla förskolor så skulle konsekvenserna bli att dessa föräldrar inte kan arbeta. Det i sin tur skulle leda till personalbrist inom flera verksamheter såsom sjukvården, äldreomsorgen och skolan”, påpekar Anton Sejnehed.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn