Därför förhandlar inte Hyresgästföreningen om Byggebos parkeringsavgifter

Därför förhandlar inte Hyresgästföreningen om Byggebos parkeringsavgifter

2020-10-13 0 av Peter A Rosén
 

OSKARSHAMN

Flera av våra läsare har hört av sig och undrat hur Hyresgästföreningen kan gå med på kraftigt höjda parkeringsavgifter för de förhyrda platserna inom Byggebos bestånd i Oskarshamn.

Oskarshamns-Nytt har pratat med Hyresgästföreningens förhandlare Kaj Raving.

Han berättar att parkeringsplatser inte ingår i de villkor som Hyresgästföreningen har rätt att förhandla om.

”Hyror för parkeringsplatser och garage omfattas inte av förhandlingsordningen. Det beror i korthet på att det är olika lagstiftning det handlar om”, förklarar han.

”Hyran för lägenheterna är resultatet av en förhandling mellan hyresvärd och Hyresgästföreningen, som regleras i gällande förhandlingsordning. Villkoren som det förhandlas om regleras i sin tur i Hyresförhandlingslagen samt det som kallas Hyreslagen (egentligen 12 kap i Jordabalken). Så är inte fallet för hyran av parkeringsplatser och garage i bostadsområdet.”

”Kan bestämma själva”

”Nu är jag inte jurist, och jag har som sagt inte med parkeringsplatser och garage att göra till vardags, men jag vill minnas att villkoren för parkeringsplatser styrs av arrendelagstiftningen, inte Hyreslagen. Priset för att parkera kan fastighetsägarna därför bestämma precis hur de själva vill. Lagstiftningen för garage vill jag minnas att man visserligen hittar i Hyreslagen, då garage räknas som lokal, men då gäller det som regleras gällande lokaler, inte bostäder. Och det är i vilket fall endast bostäder som Hyresgästföreningen har rätt att förhandla om”, säger Kaj Raving.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK