Därför försenas återöppnandet av Charlottagården ytterligare

Därför försenas återöppnandet av Charlottagården ytterligare

2022-04-20 Av av Peter A Rosén

MISTERHULT

Tanken var att det särskilda boendet Charlottagården i Misterhult skulle återöppnas den 30 april.

Så blir det inte.

De första inflyttningarna på boendet är inplanerade till slutet av augusti, vecka 34, enligt ett förslag som kommunstyrelsen nu skickar över till fullmäktigeförsamlingen i Oskarshamns kommun.

De ändrade planerna är bland annat kopplade till vikariesituationen i sommar samt till förseningar i larm- och möbelleveranser. Det finns personal till Charlottagården – men de är inte tillgängliga ännu, på grund av uppsägningstider.

Socialnämnden tog upp frågan under ett extrainsatt sammanträde i mitten av förra veckan. Och på tisdagen låg ärendet på kommunstyrelsepolitikernas bord.

Initialt sa man att återöppningen skulle ske senast den 31 mars – vilket sedermera flyttades fram till 30 april.

Invigning 2 maj

Enligt det nya förslaget är boendet, som får namnet Hultgårdsvägen 7, inflyttningsklart från och med den 22 augusti.

Men socialnämnden har ändå bestämt sig för att anordna en invigning den 2 maj.

Och kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska ta ett beslut om att ge socialnämnden i uppdrag att öppna sociala verksamheter i Misterhult, exempelvis en träffpunkt, under maj månad.

Vid tekniska kontorets renovering uppstod problem vid installationen av det nya sprinklersystemet, vilket orsakade den första förseningen. Nu senast var det larmleverantören (förvaltningen byter från Telenta till Everon) som konstaterade att de inte hinner installera larmen till den 1 maj, på grund av komponentbrist.

Leveransen av möbler till gemensamhetsdelen, från Kinnarps, är försenad till slutet av maj, alternativt början av juni.

Kopplat till kriget

Komponentbristen och förseningen i möbelleveranserna är kopplade till pandemin och det pågående kriget i Ukraina.

När det gäller rekryteringen av personal, så var den klar – som sagt var. Men på grund av uppsägningstider är inte samtliga tillgängliga ännu. För att kunna öppna boendet den 30 april hade kommunen varit tvungen att flytta personal från andra verksamheter. I beslutsunderlaget konstaterar kommunen att det är sårbart på grund av semesterperioden, då alla verksamheter redan är hårt ansträngda. Alternativet var att stänga platser vid korttidsenheten på Solbacka och flytta personal därifrån för att kunna bemanna Hultgårdsvägen 7. En sådan åtgärd är inte aktuell, fastslog kommunen efter en samlad bedömning.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn