Därför genomfördes ingen smittspårning på Kalmar länstrafiks kontor

Därför genomfördes ingen smittspårning på Kalmar länstrafiks kontor

2020-09-18 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY/OSKARSHAMN/KALMAR

Varför genomförde inte Region Kalmar läns smittskyddsenhet någon smittspårning när det stod klart att Kalmar länstrafik hade ett konstaterat coronafall på kontoret i Högsby?

Vi ställde frågan till smittskyddet i Kalmar.

Här är svaret:

”Vid konstaterad smitta av covid-19, och då det gäller en arbetsplats, görs en bedömning om risken för smittöverföring till eventuella arbetskamrater. I det aktuella fallet (KLT) informerades arbetsledningen och vi bedömde efter diskussion att information till berörd personal skulle ges och därför skickades ett medföljande brev med information som regionen tagit fram att ge till de som kan ha blivit utsatta för smitta. Där upplyses om vikten att vara uppmärksam på eventuella symtom och skulle man få tecken till infektion, stanna hemma och beställa provtagning för pågående infektion genom e-tjänsterna på 1177.se”, skriver Caroline Richardsson, kommunikatör inom regionen, i ett svar via e-post.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: