Därför genomförs förändringar på träffpunkterna i Mönsterås kommun

Därför genomförs förändringar på träffpunkterna i Mönsterås kommun

2021-09-24 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

MÖNSTERÅS KOMMUN

PRO och Kommunal har i brev till Mönsterås kommun uttryckt en oro för den förändring som socialnämnden genomför på kommunens träffpunkter.

Nämndens ordförande Håkan Spärlin (C) har nu skickat att svar till PRO och kommunal.

”Vi upplever att breven innehåller en del missuppfattningar och inte alls speglar de idéer som vi har kring äldreomsorgen och träffpunkternas verksamhet”, skriver han.

”Äldreomsorgen i Mönsterås kommun får varje år toppbetyg av våra brukare i öppna jämförelser. 2020 hade vi högst betyg i länet. Det är vi oerhört glada och stolta över och vi har inga planer på att försämra omsorgen, utan tvärtom, så hoppas vi kunna förbättra den ytterligare. Under 2020 tog vi ett stort steg framåt när vi startade upp Solhem. Ett nytt modernt boende som är väl anpassat efter både brukarnas och personalens behov. Därmed kunde vi avveckla två av våra äldre, sämre och mer tungarbetade boenden. Det var en stor satsning för Mönsterås kommun, men vi vill satsa på äldreomsorgen”, skriver Håkan Spärlin.

”Träffpunkterna är en jätteviktig del av vår äldreomsorg”

HÅKAN SPÄRLIN (C), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

Han fortsätter:

”Träffpunkterna är en jätteviktig del av vår äldreomsorg och verkligen en hjärtefråga för Alliansen i Mönsterås. Verksamheten där får inte försämras. Däremot måste vi våga förändra. Socialnämnden och socialförvaltningen har under en tid haft erfarenhetsutbyte med bl.a. Emmaboda, som också är en kommun med mycket goda resultat inom sin äldreomsorg. Därifrån har idén kommit om ett starkare samarbete med föreningar om träffpunkterna.”

”Vi uppfattar att både PRO och Kommunal oroar sig för att vi drar ner på personal. På den punkten kan vi lugna er”

HÅKAN SPÄRLIN

”Vi uppfattar att både PRO och Kommunal oroar sig för att vi drar ner på personal. På den punkten kan vi lugna er. De förändringar som vi planerat och där vi hoppats på ett större engagemang av ideella föreningar innebär inte att någon personal blir av med sitt jobb. Antalet anställda inom socialförvaltningens område ökar stadigt. Den senaste fem åren har antalet anställda gått från 522 (2017) till 573 (2021). Vi jobbar för Närvarande med projekt där vi ökar grundbemanningen både inom hemtjänsten och i särskilt boende. Målsättningen med detta är att skapa en bättre arbetssituation för våra anställda och en bättre service för våra brukare.”

”Minst lika bra”

”Förändringarna innebär inte heller kortare öppettider på träffpunkterna eller några försämringar för besökarna. Vi är övertygade om att kvalitén kommer att vara minst lika bra och förhoppningsvis bättre med ett ökat föreningsengagemang. Vi tycker också att det borde vara ett bra sätt för bl.a. pensionärsföreningarna att nå ut med sin verksamhet till medlemmar som kanske normalt inte kan delta i föreningens aktiviteter.”

”Mönsterås kommun har en lång tradition med gott samarbete mellan kommunen och pensionärsföreningarna, inte minst i vårt pensionärsråd. Vi ser mycket positivt på föreningarnas omfattande och viktiga arbete och har därför synnerligen generösa föreningsstöd till våra pensionärsföreningar. Vi hoppas att vi kan utveckla detta samarbete ytterligare, till gagn för våra äldre kommuninvånare och pensionärsföringarnas medlemmar”, skriver Håkan Spärlin.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: