ATTACKEN I MATBUTIKEN: Därför blev den mordförsöksmisstänkta machetekvinnans barn omhändertaget

ATTACKEN I MATBUTIKEN: Därför blev den mordförsöksmisstänkta machetekvinnans barn omhändertaget

2022-04-05 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Kvinnan i 30-årsåldern som är misstänkt för mordförsöket i Ica-butiken i Södertorn, Oskarshamn, har periodvis varit aktuell hos socialtjänsten i kommunen.

Hösten 2017 tog förvaltningsrätten ett beslut om att omhänderta hennes barn, enligt lagen om vård av unga, LVU.

Det var i augusti 2015 som kvinnan bad socialtjänsten i Oskarshamns kommun om hjälp för första gången. Hennes man ska då ha slagit henne.

Skyddad identitet

Kvinnan har skyddad identitet och hon har varit placerad på flera skyddade boenden i olika omgångar.

Våren 2017 placerades hon i ett skyddat boende på grund av att mannen, enligt vad kvinnan själv berättade, hade hotat henne och barnet som hon väntade till livet.

Utredningar visade att mannen hade kontrollerat kvinnan och utsatt henne för våld.

”Det finns hedersproblematik i släkten”

SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Det finns en hedersproblematik i släkten”, skrev socialnämnden i Oskarshamns kommun.

Mannen har uppgett att all information som socialnämnden har om kvinnan i sina utredningar är lögner.

Socialnämnden bedömde dock att kvinnans uppgifter var trovärdiga.

”Det är osannolikt att hon lämnat aktuella uppgifter på grund av ilska utan att förstå konsekvenserna”, fastslog nämnden i ett yttrande till förvaltningsrätten.

Enligt nämnden var kvinnan ambivalent när det kom till frågan om hon skulle leva kvar i sin relation med mannen i fråga – hon ändrade även sin historia kring vad som hade hänt.

Detta, i kombination med att mannen förnekade allt våld, utgjorde riskfaktorer för det nyfödda barnet, fastslog nämnden.

Risker för deras liv

Kvinnan kunde inte skydda sig själv i den beskrivna situationen och hon saknade även möjligheter att skydda sitt barn från att uppleva våld i hemmet, betonade nämnden i sitt yttrande.

Det förelåg brister i omsorgen av barnet, konstaterade nämnden, som påpekade att det fanns risker för både kvinnans och barnets liv.

”En stor brist i hennes föräldraskap och en risk för barnets utveckling”

Kvinnan ville heller inte ta emot den hjälp som socialtjänsten erbjöd. ”En stor brist i hennes föräldraskap och en risk för barnets utveckling”, skrev nämnden i yttrandet.

”Då föräldrarna inte vill tillstå att de har problem i sin relation är det inte möjligt för socialtjänsten att ge dem stöd”, skrev nämnden.

Mannen är född i Sverige och han har bott här i nästan hela sitt liv.

Det finns ingen hederskultur i hans släkt, har han sagt.

Han har också förnekat att det förekom våld och missbruk i hemmet.

Mannen beskrev bråken med kvinnan som något som är normalt i en familj.

Han har också sagt att anledningen till att kvinnan har ljugit om honom var kopplad till svartsjuka.

Han har även sagt att han aldrig skulle riskera att utsätta kvinnan och barnet för skador.

Familjen var inte i behov av hjälp, underströk han.

Han ville att familjen skulle utredas för att påståendena skulle kunna vederläggas, men socialnämnden avslog hans ansökan.

Kvinnan har sagt att hon och mannen hade en fin relation – och att de var mycket måna om barnet och att de ville göra det bästa för barnet.

Kvinnan har även betonat att det inte förekom våld, hot eller missbruk i hemmet – och att hon inte fick sin frihet berövad på det sätt som påståtts.

Det hade dock förekommit verbala bråk och ibland hände det att de skojbråkade, sade hon.

Arg på mannen

Hon sa att hon lämnade oriktiga uppgifter till myndigheterna för att hon var arg på mannen och ville att han skulle arbeta mer och umgås mindre med sina kompisar.

Hon sa också att hon inte visste att uppgifterna som hon lämnade kunde leda till att mannen hamnade i fängelse.

Hon har dessutom betonat att mannen inte försökte påverka henne, så att hon skulle ta tillbaka uppgifterna.

Hon skulle aldrig ha återvänt till honom om uppgifterna var sanna, påpekade hon.

Kvinnan hade märken på kroppen, men de hade inte orsakats av mannen, hävdade hon.

Hon får lätt märken på huden, förklarade hon.

Kvinnan har dessutom sagt att hedern har en viss betydelse i hennes släkt, men att den inte styr över deras tankesätt.

Det har inte förekommit hedersmord i hennes släkt, sa hon.

Familjen är troende, men inte fanatisk, berättade kvinnan.

Mannen är inte särskilt troende, hennes föräldrar använde inte våld och hennes mor kunde röra sig fritt utomhus, sa hon.

Någon vård enligt LVU är inte nödvändig, fastslog kvinnan, som var beredd att säga ja till alla frivilliga insatser.

I sin bedömning konstaterade förvaltningsrätten att nämndens ansökan om barnomhändertagandet grundade sig på uppgifterna som kvinnan hade lämnat och sedan tagit tillbaka.

”Kontrolleras av honom”

Någon annan stödbevisning i form av läkarintyg eller liknande fanns inte i det aktuella målet.

”Det kan dock konstateras att det är hon själv som vid flera tillfällen har tagit kontakt med socialtjänsten och berättat att hon återkommande utsätts för våld och kränkande behandling av NN och att hon vill ha hjälp med att lämna honom”, skrev förvaltningsrätten i domen.

”Hon har beskrivit att hon kontrolleras av honom och att hon inte får röra sig fritt. Det finns även märken på hennes kropp, som hon senare förnekar är orsakade av NN. Vid flera tillfällen har hon placerats på skyddade boenden, men har samtliga gånger återvänt hem. Hennes förklaring till att hon ljugit är att hon var arg på honom och att hon inte visste att han kunde dömas till fängelse. De utredare som träffat NN (kvinnan) bedömer hennes berättelser som trovärdiga och har inte funnit skäl att betvivla riktigheten i dessa. Förvaltningsrätten anser att förklaringarna till att hon ljugit inte är troliga. Med hänsyn härtill och att hon vid upprepade tillfällen sedan augusti 2015 lämnat detaljerade uppgifter om återkommande våld och utsatthet i hemmet är det enligt förvaltningsrätten mening med tillräcklig grad utrett att NN (kvinnan) utsatts för våld och kränkande behandling av NN. De uppgifter som NN (kvinnan) tidigare lämnat i detta avseende ska därför läggas till grund för bedömningen av B:s (barnets) behov av vård enligt LVU”, skrev rätten.

Förnekar brott

Några nya förhör med kvinnan har inte hållits sedan häktningsförhandlingarna genomfördes i fredags.

– Hon förnekar brott, sa åklagaren Johan Henningsson till vår tidning efter häktningsförhandlingarna.

Kvinnan häktades och hon är på sannolika skäl misstänkt för mordförsöket i Ica-butiken.

Det är alltjämt oklart om kvinnan – som är hemmahörande i Oskarshamn med omnejd – var drog- eller alkoholpåverkad vid det aktuella brottstillfället.

– Vansinnesdådet som sådant gör att man vill tro det – men det finns inget som talar för det just nu – sedan får vi se vad proven visar, sa Johan Henningsson i fredags (han väntar fortfarande på provsvaren).

Kan det röra sig om något psykiskt?

– Det är inte omöjligt. Men det får utredningen visa.

Var hon maskerad på något sätt inne i butiken?

– Nej.

Kvinnan i 35-årsåldern – som av okänd anledning utsattes för mordförsöket i onsdags – har, mirakulöst nog, inte livshotande skador.

Johan Henningsson berättade att hon bland annat fick svåra skador i ena armen. Det är den allvarligaste skadan.

”Det handlade om ett stort antal machetehugg”

ÅKLAGAREN JOHAN HENNINGSSON

– Sedan har hon flera skador både på bålen och på armar och ben. Det handlade om ett stort antal machetehugg som hon fick ta emot, sa han.

– Men av någon outgrundlig anledning klarade hon sig hyfsat bra under omständigheterna. När man ser filmen från övervakningskameran, så begriper man inte hur hon kunde överleva attacken.

Det var änglavakt…

– Ja, det får man nog säga.

Ni vet inte om de båda kvinnorna kände varandra sedan tidigare?

– Det finns fortfarande inget som talar för det. Det är nog så att det här var ett slumpmässigt utvalt offer som bara har råkat stå på fel ställe, svarade Johan Henningsson.

Den misstänkta kvinnan ska även ha slagit till en kille i 18-årsåldern med macheten vid kassan i butiken (det rubriceras som grov misshandel). Hon ska dessutom ha skrikit hotelser till en tredje person på butiksparkeringen (det rubriceras som olaga hot) och kastat macheten på en bil som stod på butiksparkeringen (rubriceras som skadegörelse).

– Det finns inget som tyder på att fler har drabbats på något sätt. Men de som befann sig i butiken kände sig förstås rädda och hotade. Det var dock inget konkret som riktades mot dem.

Vad händer nu?

– Den medicinska utredningen är en stor och betydelsefull del, naturligtvis. Intyget från rättsläkaren är viktigt, så att vi får en bra bild över kvinnans skador. Sedan kommer olika åtgärder att vidtas för att försöka få fram ett svar på varför det här hände, sa Johan Henningsson.

Den skadade kvinnan är hemmahörande i Oskarshamn.

Åtalet mot den misstänkta kvinnan ska vara väckt senast på skärtorsdagen.

– Men det kommer att bli längre fram. Det är en hel del saker som behöver göras, säger Johan Henningsson på tisdagen.

Tiden kommer att förlängas?

– Ja.

Ni vet fortfarande inget om motivet?

– Nej, vi har inte blivit så mycket klokare än vi var häromdagen.

Kvinnan har belagts med restriktioner i häktet?

– Ja, hon har de vanliga restriktionerna. Alla kontakter med omvärlden sker efter att jag har godkänt dem. Hon får ringa och träffa folk, men då ska det bevakas av polis. Skickar hon brev, eller tar emot brev, så läser man dem innan. Det är samma som för alla som har restriktioner, svarar Johan Henningsson.

Här berättar åklagaren om händelseförloppet i Ica-butiken.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn