Därför isoleras inte anhöriga till coronasmittade personer

2020-06-23 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Isolerar ni anhöriga till äldreomsorgspersonal som har smittats med coronaviruset?

Den frågan ställde vår tidning till länets smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin under en pressträff på tisdagen.

– Man får ju ingen ersättning om man är frisk och stannar hemma, svarade hon.

Vår tidning frågade då om det är bättre att smittan sprids i samhället?

– Hittills har inte anhöriga till smittade satts i karantän i Sverige. Det är en del av landets strategi. Vi följer riktlinjerna på nationell nivå, från Folkhälsomyndigheten. Men den här frågan diskuteras just nu. Det kan bli aktuellt med en uppdatering under den här veckan, eller nästa vecka.

Det står i alla fall klart att provtagnings- och smittspårningskapaciteten i vårt län ska förbättras avsevärt framöver, berättade Lisa Labbé Sandelin.

– Det kommer att ske successivt – och vi gör bedömningar i varje enskilt fall, sa hon.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Lisa Labbé Sandelin är smittskyddsläkare i Kalmar län.
FOTO: FREEPIK / REGION KALMAR LÄN