Därför kan den nya skolan i Oskarshamn byggas vid Länsmansängen

Därför kan den nya skolan i Oskarshamn byggas vid Länsmansängen

2021-11-18 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Den nya skolan i Oskarshamn kan byggas vid Länsmansängen.

Det berättar bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) efter onsdagens nämndsammanträde.

Frågan ska nu utredas.

”Sedan kan det mycket väl bli Havslätt”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi vill att fullmäktige ska ta ett beslut om att ge tekniska nämnden ett uppdrag. Det handlar om att vi vill att kommunen ska göra en grundlig geoteknisk undersökning och en dagvattenutredning – för att ta reda på om det är möjligt att gå vidare med Länsmansängen eller inte. Det gäller att identifiera vilka förutsättningar som finns för att skapa en byggnad, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar och så vidare, säger Anton Sejnehed.

Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden. Arkivfoto: Peter A Rosén

Under nämndsammanträdet lyfte Sven-Gunnar Persson (KD) upp behovet av ett alternativ – om det visar sig att det inte är lämpligt att bygga en skola (från förskola till nionde klass) vid Länsmansängen.

Efter en diskussion kom Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna överens om att föreslå att fullmäktige ska ge nämnden i uppdrag att arbeta fram en plan B på placeringsfronten.

Tanken är sedan att nämnden ska skicka över sitt reservförslag till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Centerpartiet vill att den nya skolan ska ligga i Havslätt (vilket vår tidning skrev om igår, läs den artikeln här) – innebär det att ni har Havslätt som andraval?

– Nja, vår tanke är att förvaltningen ska jobba med detta. Sedan kan det mycket väl bli Havslätt. Men det kan också vara en ny plats som kommer upp, svarar Anton Sejnehed.

Votering

Socialdemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag röstades igenom, med siffrorna 7–4 i voteringen, i nämnden.

Magnus Larsson (C) – andre vice ordförande i nämnden – yrkade att bildningsnämnden ska föreslå att fullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inleda arbetet med framtagandet av en detaljplan för en ny skola i Havslätt (i närheten av äventyrsbanan och motionsspåret). I yrkandet ingår även ett förslag om att bildningsnämnden ska föreslå att fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att plocka fram en åtgärdsplan för trafiklösning i det aktuella området.

Jan Johansson (SD) och Saga Lundberg (V) yrkade bifall till Centerpartiets förslag.

Liberalerna har ingen representant i bildningsnämnden.

”Jag håller inte med om det”

ANTON SEJNEHED

– Jag såg att Magnus Larsson uttalade sig om att utredningen kom fram till att Havslätt är den självklara platsen. Jag håller inte med om det – förvaltningen hade föreslagit den platsen om den hade varit självklar. Förvaltningen kom ju fram till att man borde grotta ner sig mer i Länsmansängen, säger Anton Sejnehed.

”Störst acceptans”

– Vi har inte sagt att skolan ska ligga där – vi säger att platsen ska utredas ordentligt. När vårdnadshavare och skolmedarbetare har fått tycka till, så är det den här platsen man förespråkar. Det är den platsen som har störst acceptans hos dem som har varit aktiva i processen.

– Den nya skolan kommer att påverka upptagningsområdet för Kristinebergskolan, Vallhallaskolan och sitt eget område. I dag går elever i Södertorn till viss del på Kristinebergskolan. Kristineberg är också ett område som vi utvecklar och bygger mer i. Då vill vi flytta en del av upptagningsområdet från Kristineberg till Vallhallaskolan. Vi gör helt enkelt en förskjutning av eleverna.

”Området vi pratar om är socioekonomiskt starkt”

ANTON SEJNEHED

Anton Sejnehed fortsätter:

– Det är heller inte helt glasklart var gränsen mellan Vallhallaskolan och den nya skolan ska gå. Området vi pratar om är socioekonomiskt starkt. Centrum är svagare socioekonomiskt sett. Då behöver vi fundera kring elevsammansättningen på respektive skola, så att vi inte får en skola som är socioekonomiskt stark och en skola som är socioekonomiskt svagare.

– Det var också ett uppdrag från fullmäktige – att vi skulle ha med oss konsekvenserna för Vallhallaskolan.

Anton Sejnehed konstaterar också att det finns barn som hamnar i en annan skola än de hade tänkt sig.

– Upptagningsområden förändras över tid. Om den nya skolan ligger lite närmare centrum, så finns det större flexibilitetsmöjligheter. Då kan vi låta olika områden delvis täcka varandra.

Den nya skolan ska kunna ta in elever från Södertorn i söder till Saltvik i norr.

Om utredningen ger grönt ljus för Länsmansängen, så avgörs frågan slutgiltigt i fullmäktigeförsamlingen.

Är det tänkt att den nya skolan i sådana fall ska byggas på själva Länsmansängen – eller bredvid?

– Det finns en naturinventering i utredningen – och den visar på olika värden. Detta behöver man titta på när det kommer till den geotekniska undersökningen. Det har visat sig att man behöver ta delar av själva ängen och området bakom, där det finns en äng till (nära LSS-boendet, Handlarns gamla lokaler).

Länsmansängen är ett översvämningsdrabbat område. Har ni funderat kring det?

– Ja, så är det. Därför ska en geoteknisk undersökning genomföras. Och man ska även göra en dagvattenutredning. Oavsett beslut, så behöver kommunen göra något åt dagvattnet i det här området.

”Det här med ny skola är inget som blir klart över en natt”

ANTON SEJNEHED

Vad ska Norra skolan användas till i framtiden?

– Det vet vi inte i dagsläget. Detaljplanen ska ses över. Men Norra skolan kommer att vara en skola under en tid framöver. Det här med ny skola är inget som blir klart över en natt. Men jag tycker att det är viktigt att vi drar lärdom av situationen med Kikeboskolan. Norra skolan är en fantastisk byggnad. Nu har man tid på sig. Man kan fundera fram och tillbaka. Vi får inte hamna i samma läge som vi gjorde med Kikeboskolan. Byggnaden får inte stå tom under en längre tid. Norra skolan ska fortsatt vara en viktig del i Oskarshamns historia och framtid, säger Anton Sejnehed.

Norra skolan, som ligger granne med Länsmansängen i Oskarshamn. Arkivfoto: Peter A Rosén

Vad är det som hindrar er från att bygga ut en befintlig skola i stället?

– Det beror på vilken skola du tänker på.

Vilken skola som helst i Oskarshamn…

– Tar vi Norra skolan, så hamnar vi i ett dilemma utbyggnadsmässigt när det kommer till kulturmiljö. I många av klassrummen finns det bärande pelare, som är centralt placerade. Dem kan man inte bygga bort. Och man riskerar att förstöra det som gör Norra skolan till Norra skolan om man gör en stor ombyggnation.

Vallhallaskolan. Arkivfoto: Peter A Rosén

– När det kommer till Vallhallaskolan, så handlar det om tre delar. Vi skulle bli tvungna att ta mer yta i anspråk från stadsparken. Och trafiklösningen är inte optimal. Med stor sannolikhet skulle vi behöva anlägga en ny väg inne i stadsparken. I sådana fall skulle man behöva dra en väg från vägen vid temalekplatsen. Det skulle vara infarten till skolan. Det skulle röra sig om ett stort ingrepp i stadsparken. Och bygger vi ut Vallhallaskolan, så måste vi även bygga en ny gymnastiksal. Den befintliga klarar inte av en utökad kapacitet. Norra skolans gymnastiksal fungerar för de yngsta barnen – men den är inte optimal för de äldre barnen. Den är väldigt liten.

Länsmansängen ligger i princip i nivå med havet. Jag tänker på framtida havsnivåhöjningar…

– Det är det som tekniska ska titta på. Därefter får vi ta ställning till om vi ska gå vidare med Länsmansängen eller inte, säger Anton Sejnehed, som tycker att det är viktigt att ”skynda långsamt”.

”Det handlar om en enorm investering”

ANTON SEJNEHED

– Det handlar om en enorm investering. Det är viktigt att det här blir bra. Oavsett vägval, så tar det tid. Alla platser har sina utmaningar. Havslätt har enorma utmaningar när det kommer till infrastrukturen. Många har synpunkter på Kolbergavägen och Glabo-infarten – och så vidare.

Det är optimistiskt att tro att den nya skolan är inflyttningsklar om tre-fyra år, påpekar Anton Sejnehed.

Den befintliga problematiken löser man på olika sätt.

– I dag har vi exempelvis elever i Saltvik som får åka till Rödsleskolan. Det finns synpunkter på det. När jag var där på besök, så upplevde jag ändå att Saltvikseleverna som går där i mångt och mycket är nöjda. Jag utesluter inte att vi under en tid – då skolan byggs – behöver hitta andra lösningar, med tillfälliga baracker och sådant, precis som vi har gjort tidigare.

– Jag gick själv på Rödsleskolan när det var dags för en stor ombyggnation. Då fick jag gå ett år på Åsaskolan.

”Det är inte billigt att bygga en ny skola”

ANTON SEJNEHED

Kommer den nya skolan att kosta ett par hundra miljoner kronor?

– Ja, ungefär. Det är inte billigt att bygga en ny skola.

Kan man inte bygga ut Rödsleskolan i stället?

– Då kommer vi till frågan var eleverna bor. Vi ser att trycket finns i centrum. Många tycker dessutom att det är långt till Rödsle.

Och därför faller även Kristinebergskolan bort som utbyggnadsobjekt?

– Det är jättesvårt att bygga ut Kristinebergskolan. Därför vill vi ändra på upptagningsområdet, så att elever – som i dag går i Kristineberg får gå på Vallhallaskolan, till viss del, i stället. På så sätt klarar vi av det ökade elevtrycket i Kristineberg, säger Anton Sejnehed.

Dela gärna artikeln med dina vänner: