Därför kan planerna på en skridskobana på Arena Oskarshamn läggas på is under den kommande vintern…

Därför kan planerna på en skridskobana på Arena Oskarshamn läggas på is under den kommande vintern…

2022-09-22 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Skridskobana eller fotbollsplan på Arena Oskarshamns konstgräsmatta i vinter?

Det är en fråga som de styrande politikerna i kommunen funderar på.

Ärendet togs upp under bildningsnämndens sammanträde på onsdagen.

– Något beslut har inte fattats än. Just nu tittar bildningsförvaltningen på olika åtgärder, som skulle kunna genomföras. Det kan exempelvis handla om att begränsa bastutiderna i simhallen. Förvaltningen kommer att ta fram ett paket med åtgärder som vi i nämnden får ta ställning till, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) på en pressträff på torsdagen.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden, och Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden. Foto: Peter A Rosén

Oskarshamns Bandysällskap har dragit sig ur seriespelet, så en eventuell skridskobana kommer till största delen att glädja dem som gillar allmänhetens åkning.

Oskarshamns Bandysällskap kommer inte att spela några seriematcher på Arena Oskarshamn under den kommande vintersäsongen. Foto: Pierre Stjernfeldt

Inget byte i år

– Bytet av konstgräs i Ernemar var en av våra planerade investeringar i år. Vi skulle ha gjort det förra året – men det blev inte av på grund av en överklagandeprocess. Den processen rullade vidare i år. Så det blir inget byte i år heller. Det innebär att vi har en konstgräsplan i Ernemar som inte håller den förväntade nivån, säger Anton Sejnehed, som konstaterar att det är bättre kvalitet på konstgräset på arenan.

Oskarshamns AIK, och andra fotbollsklubbar, kan alltså få möjlighet att använda arenans konstgräs under hela vintersäsongen.

– Vi får se vem som ska fatta beslutet – och när det tas. Men ett beslut kommer att tas – antingen spolar man upp, eller så gör man inte det, säger Anton Sejnehed.

Kan det bli aktuellt att stänga hela simhallen?

– Vi behöver räkna på vad det kostar – och vad det ger.

– Vi vet inte vart energipriserna tar vägen. Där finns det en osäkerhet i vår budget, som kan komma att påverka vår prognos ytterligare. Och vi har framför allt fritidskontoret som påverkas väldigt mycket här och nu av elpriserna. På Arena Oskarshamn, som kommunen är driftansvarig för, ser vi effekten månad för månad. Det är svårt att prognosticera priserna. Temperaturen och vädret påverkar också, förstås, säger Anton Sejnehed.

Det måste bli väldigt dyrt att driva ishallen om elpriserna skenar under hösten och vintern. IKO har ju dessutom ett bundet avtal, vilket innebär att kommunen får ta den eventuella elkostnadssmällen.

– Ja, det är vi som tar differensen. Vi vet också att vi har ett stort antal föreningar som äger sina anläggningar, föreningar som vi som kommun ger bidrag till. Men det är klart att de föreningarna står ju för hela risken, och den eventuella smällen. Det var något som vi diskuterade på nämnden. Det är klart att det finns en utmaning i detta, säger Anton Sejnehed, som berättar att kommunen som helhet har ett elavtal som är bundet till 80 procent i år – men från och med 1 januari är 60 procent bundet. Det är en trappa, där det faller med 20 procent per år.

– Vi vet heller inte hur det blir med de nationella åtgärderna. Ibland finns kommunerna med i stödpaketsdiskussionerna, och ibland inte. Därför är det svårt för oss att säga något om effekten.

Det är väl svårt för er att dra ned på kostnaderna i ishallen?

– Man diskuterar olika tekniska åtgärder i alla anläggningar. Det handlar exempelvis om att sänka ventilationen. Man tittar på allt, svarar Anton Sejnehed, som dock inte vågar svara på om det kan bli aktuellt att sänka temperaturen på simhallsvattnet.

Prognosen för bildningsnämnden pekar i nuläget mot ett överskott på cirka fem miljoner kronor vid årets slut. Och man kommer inte att använda hela investeringsbudgeten.

– Det är något som vi önskar få överfört till nästa år. Vi har också ett önskemål om att få ta med oss årets överskott, oavsett hur stort det blir, till nästa år. Det är något vi hemställer om hos kommunstyrelsen. Vi ser att det finns utmaningar när det kommer till elen. Elavtalet blir, som sagt var, rörligare från och med 1 januari, säger Anton Sejnehed.

Anton Sejnehed (S) och Ingela Ottosson (M), som är förste vice ordförande i bildningsnämnden.
Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: