Därför säger Liberalerna i Oskarshamns kommun ja till privat hemtjänst

Därför säger Liberalerna i Oskarshamns kommun ja till privat hemtjänst

2021-09-10 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun säger nej till privat hemtjänst.

Det skrev vi om på torsdagen (läs den artikeln här).

 Jag respekterar Lena Granath (V) och de andra i Vänsterpartiet, som hela tiden har varit väldigt tydliga i frågan om LOV (Lagen om valfrihetssystem). Men vi liberaler har under många år kämpat för att LOV ska införas, säger oppositionsrådet Mathias Karlsson (L).

Privat hemtjänst ska införas i kommunen inom kort (läs en artikel om det här).

– Vår förhoppning var att LOV skulle införas tidigt under den innevarande mandatperioden. Det hade verkligen behövts. Det ska bli spännande att se om de lyckas införa det nu. Det är kraftigt försenat, säger Mathias Karlsson, som konstaterar att omkring 160 kommuner i landet har infört LOV.

”Då får människor en möjlighet att välja utförare själva”

MATHIAS KARLSSON (L), OPPOSITIONSRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Då får människor en möjlighet att välja utförare själva. Någon som de litar på. Är man inte nöjd med utföraren, så måste man kunna byta. Det ger framför allt vår personal möjligheten att byta arbetsgivare. Det är ett sätt att förhindra att folk lämnar yrket eller flyttar till en annan kommun och börjar jobba där, säger han.

Mathias Karlsson betonar att kostnaderna har sjunkit med 10–15 procent i LOV-kommuner.

– Men vi ska göra en bra upphandling, där vi sätter nivån, och på det sättet styr vi verksamheten. Vi kommer också att behöva höja kvaliteten på vår egen verksamhet. Det gäller att hitta sätt som leder till att kommunen blir en attraktivare arbetsgivare. Har man missnöjda kunder, så blir man bortvald. Vi måste vara på tårna.

”Sjuktalen är höga”

– I dag är personalen pressad – och sjuktalen är höga. Det är svårt att anställa personal. Det finns inte tillräckligt med personal, vilket drabbar dem som är i behov av hjälp och vård i hemmet. Därför behöver vi en bättre och bredare marknad.

Men är du inte rädd för att sänkta kostnader leder till en kvalitetsförsämring? Är inte lägre kostnader detsamma som försämrad kvalitet?

– Nej, jag tror inte det. Snarare tvärtom. Vi har jättehöga kostnader – på grund av höga sjuktal. Vi har kanske behandlat vår personal på ett sätt som gör att man inte trivs så bra. Vi har också för lite personal, vilket leder till att anställda blir utarbetade och sjuka på grund av det.

– En kommun med så höga sjuktal är inte en bra arbetsgivare. Sjuktalen är en bra mätare.

Men privata företag är vinstdrivande. Du är inte rädd för fusk?

– Nej, jag är inte det. Det handlar om att kommunen måste kunna upphandla på ett sätt som är tydligt och klart. Fusk har uppstått då kommuner har brustit i upphandlingsprocessen. Det gäller att följa upp upphandlingarna och kontrollera att det levereras enligt överenskommelse.

”Levererar du inte en tjänst som folk väljer, så försvinner du från marknaden. Det är självreglerande”

MATHIAS KARLSSON (L)

– Om de privata företagen sedan kan göra det billigare än kommunens pristak, så är det bara att gratulera dem till att de gör ett bra jobb som gör att de kan investera i andra verksamhetsdelar – som leder till att de kan bli ännu bättre som arbetsgivare.

Men som företagare strävar man efter högre och högre vinster. Ser du inte en risk där?

– Nej, som egenföretagare strävar man efter en bra balans. Man vill naturligtvis ha en bra vinst, så att man kan betala ut löner. Men man vill också erbjuda en tjänst som folk väljer. Levererar du inte en tjänst som folk väljer, så försvinner du från marknaden. Det är självreglerande.

– Ett antal kommuner har skrivit diffusa avtal som gör att man kan fuska, vilket flera medier har rapporterat om. Därför är det viktigt att redan från början titta på bra, välfungerande, fall och titta på rekommendationerna från SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Svenskt Näringsliv.

Men om ni får signaler om att arbetsmiljön är dålig inom ett privat hemtjänstföretag. Vad gör ni då?

– Då får de inte fortsätta med sin verksamhet. Det finns tydliga arbetsmiljöregler som de måste följa.

Om vi vänder på det. Vad skulle privat hemtjänst kunna bidra med på ett positivt sätt?

– Det skulle öppna upp för nya företagsmöjligheter – och att folk väljer att stanna kvar inom branschen. Vi skulle kunna få ner priserna och vi skulle kunna få ner sjuktalen.

”Gladare brukare”

– Vi skulle också få gladare brukare. Alla som behöver tjänsterna vill ha en valmöjlighet. I dag finns det bara en tillgänglig utförare. Är man inte nöjd med den (kommunen), så är det bara att gilla läget, säger Mathias Karlsson.

Men är det inte bättre att vässa den kommunala verksamheten i stället för att tillåta privata alternativ?

– Nej, vi har ju sett att det inte är möjligt. Kommunen är inte bäst på att vara bäst inom alla områden. Om kommunen ska kunna bli bra, så måste den kunna jämföra sig med någon. Vi kan jämföra oss med kommuner runtom i landet – och varje gång vi ser någon som är bättre, så säger vi kanske att den kommunen har andra förutsättningar. Det finns alltid något att skylla på.

”Kurt och Stina måste kunna välja den utförare som de tror mest på”

MATHIAS KARLSSON

– Kurt och Stina måste kunna välja den utförare som de tror mest på.

Men är det inte en fråga om pengar? Går kommunen in med tillräckligt mycket pengar, så förbättras kvaliteten automatiskt…

– Nej, absolut inte. Och det pekar Svenskt Näringsliv på. Man skulle kunna dra ned med 40 miljarder kronor i dagens verksamheter – och öka produktiviteten och leverera bättre tjänster. Det är lätt hänt att man betalar in mer pengar till något som inte fungerar. Då kostar det bara mer och mer och mer – samtidigt som man absolut inte levererar bättre tjänster. Exakt det har även SKR pekat på i sin rapport, säger Mathias Karlsson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: