Därför säger Miljöpartiet nej till mer kärnkraft i Oskarshamn och övriga delar av landet

Därför säger Miljöpartiet nej till mer kärnkraft i Oskarshamn och övriga delar av landet

2022-08-29 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Miljöpartiet säger nej till nya kärnkraftverk – oavsett storlek – i Kalmar län och övriga delar av landet.

– Vi ska inte ha några nya kärnkraftverk – så är det. Man kan gilla tekniken – men faktum är att det tar mellan tio och 20 år att bygga ett nytt kärnkraftverk. Det är för lång tid, sa regionrådskandidaten Max Troendlé (MP), som på måndagen kallade in lokaltidningarna till en pressträff på Lilla Torget i Oskarshamn.

Lorentz Tovatt (MP) och Max Troendlé (MP). Foto: Peter A Rosén
Max Troendlé (MP) på pressträffen på Lilla Torget i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Han hade sällskap av Lorentz Tovatt (MP), som är riksdagsledamot och energi- och klimatpolitisk talesperson.

Lorentz Tovatt (MP) på besök i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Duon betonade att MP dock inte vill lägga ned den befintliga kärnkraften. Åtminstone inte inom de närmaste åren.

”Vi går inte till val på att lägga ned några reaktorer i närtid. Däremot ser vi att det är möjligt på lång sikt”

LORENTZ TOVATT (MP), RIKSDAGSLEDAMOT OCH ENERGI- OCH KLIMATPOLITISK TALESPERSON

– Vi går inte till val på att lägga ned några reaktorer i närtid. Däremot ser vi att det är möjligt på lång sikt. Men nu är vi också inne i den här krisen med krig i Europa. Då ser vi inte att det vore ansvarsfullt att gå fram med ett förslag om att lägga ned reaktorer, sa Lorentz Tovatt.

”Vi har väldigt stor förståelse för att vi måste hitta sätt att stötta hushållen, industrin och näringslivet på olika sätt, så att de får ner sina kostnader”

LORENTZ TOVATT

Hur ser ni på elpriserna?

– Vi har väldigt stor förståelse för att vi måste hitta sätt att stötta hushållen, industrin och näringslivet på olika sätt, så att de får ner sina kostnader. Men vi måste undvika att hamna i en situation där man stimulerar till ännu mer energianvändning – för då kan vi på riktigt hamna i en situation där vi får en effektkris i vinter. Därför har vi försökt hitta förslag och lösningar som innebär att vi stöttar – men inte genom att subventionera mer konsumtion. Då är det framför allt energieffektivisering som är det möjliga, sa Lorentz Tovatt.

Han pekade på en rapport som kom från Energiforsk förra veckan.

Där slog man fast att vi kan få ned priserna till nivåerna som vi hade innan Ukrainakriget om vi energieffektiviserar med fem procent.

– Och det är den typen av lösningar som vi ser framför oss. Vi utesluter heller inte olika typer av stöd som stöttar de hushåll som har det tuffast just nu.

Stöttar ni Socialdemokraternas förslag?

– Där har vi inget konkret att gå på än. Men vi har sagt att vi tror att det behövs stöd. Vi är dock oroliga för att vi ska hamna i en situation där vi subventionerar en ökad konsumtion. Det kan slå ganska illa i slutändan, svarade Lorentz Tovatt.

Där är ni inte färdiga än?

– Nej, Socialdemokraterna har inte presenterat något förslag.

”Att energieffektivisera är den viktigaste delen för oss”

LORENTZ TOVATT

Ni har inte heller ett färdigt förslag?

– Vi har presenterat våra egna idéer. Att energieffektivisera är den viktigaste delen för oss. Där har vi sagt att staten ska kunna ta 80 procent av kostnaden under krisperioden. Har du ett hus med direktverkande elvärme, som är väldigt energislösande, så ska du kunna konvertera bort från det. Och då ska staten ta 80 procent av den kostnaden. Det är en väldigt kraftig subvention. Men det är något som i närtid, och på sikt, verkligen hjälper hushållen.

– Vi vill göra samma sak när det gäller industrin. Det är vår lösning. Sedan stänger vi inte dörren för att också stötta på andra sätt, underströk Lorentz Tovatt, som berättade att Miljöpartiet går till val på fem frågor inom det energipolitiska området.

”Kablar med hög kapacitet”

– Den första handlar om havsbaserad vindkraft. Vi vill bygga ut på ett sätt som motsvarar mer än all elproduktion i dagens Sverige. Och här i Kalmar län finns goda förutsättningar att koppla in på nätet – det finns redan kablar med hög kapacitet. Det är det viktigaste för att på lång sikt minska vårt energiberoende. Den andra frågan handlar om energieffektivisering, som vi har varit inne på.

Den tredje frågan handlar om allt det som är kopplat till nät och lagring.

– Om vi går mot mer förnybart, så kommer vi att behöva lagra mer el för att kunna hantera variationerna.

I den fjärde frågan hittar vi solceller och solvärme.

”Alla offentliga byggnader ska ha solceller”

LORENTZ TOVATT

– Det är en underskattad resurs. Vi vill också att det offentliga ska gå före. Alla offentliga byggnader ska ha solceller.

– Den sista frågan handlar om att vi vill skattebefria den egenproducerade elen, som man använder själv. Det är både för bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar – och industrier, sa Lorentz Tovatt, som också berättade att Miljöpartiet vill se ett elbonusstöd till kommuner som säger ja till förnybar el.

– Det ska gälla för alla kommuner i Sverige. Det skulle innebära att kommunerna i Kalmar län skulle få dela på totalt 86 miljoner kronor per år. Det ska också finnas stöd till lokalboende.

På regionnivå vill Miljöpartiet göra följande inom det energipolitiska området:

  • Kraftigt utöka den lokala produktionen av förnybar energi – exempelvis genom mer vindkraft till havs. ”Detta är det snabbaste sättet att minska elpriserna i vårt elområde”, skriver Miljöpartiet i Region Kalmar län.
  • Att Region Kalmar län tar fram en strategi för vätgas i länet och utreder förutsättningarna för att gå före och tillsammans med andra aktörer, såsom kommuner, bygga anläggningar för vätgasproduktion i Kalmar län.
  • Att Region Kalmar län utreder möjligheten att driva tågen längs med Stångådalsbanan och Tjustbanan med vätgas, så att elektrifiering från staten inte behövs för fossilfria resor.
  • Sätta upp solpaneler på regionens byggnader, där det är lämpligt, och stärka regionens arbete med energieffektiviseringar.
  • Stoppa all subventionering av flyglinjer. Skattepengar ska inte gå till att underlätta ohållbara resor, utan hållbar produktion som kommer alla länets invånare till del.
  • Stärka produktionen och utbudet av biogas i länet, samt ta viktiga initiativ för att hitta fler substrat till biogas.
  • Utöka antalet laddstolpar vid länets sjukhus och hälsocentraler.
  • Motverka byggnationen av nya kärnkraftverk, oavsett storlek, i Kalmar län.

”Dem ska vi inte avveckla”

– Här i Oskarshamn har vi en fantastisk kabelkapacitet, eftersom vi har kärnkraftverk som är på väg att läggas ned. Vi vill inte att den kapaciteten ska gå till spillo. Vi vill bygga ut massivt i länet – och i synnerhet nära Oskarshamn, där det är lämpligt med solel och havsbaserad vindkraft. Här har vi kablar som går rakt in i stamnätet. Dem ska vi inte avveckla.

Det pratas mycket om bristerna i överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige. Hur ser ni på det problemet?

– Det är bara att beklaga att man inte har gjort något åt det under alla dessa år, svarade Lorentz Tovatt.

Miljöpartiet har ingått i regeringsunderlaget under många år. Vad har ni gjort inom det här området?

– Vi har gått fram med ganska stora förändringar för att korta ledtiderna och få ned totaltiden, från att man börjar planera en ledning till att den står färdig. Där har vi kommit ned ganska rejält. Men det är fortfarande inte tillräckligt, skulle jag säga. Det tar alldeles för lång tid att bygga nya ledningar. Det är för komplicerat. Där måste vi fortsätta att jobba. Det råder inget tvivel om det. Däremot ökar vi investeringarna väldigt kraftfullt, sa Lorentz Tovatt.

Vi har olika elprisområden i vårt land. Vänsterpartiet föreslår Sverigepriser. Hur ser ni på det?

– Jag har inte helt greppat vad de faktiskt föreslår. Men jag tror att det de har sagt är helt oförenligt med den gemensamma EU-handeln. Visst kan man titta på en sådan lösning – men samtidigt måste vi fundera på vilka signaler det skickar till marknaden. Jag tänker exempelvis på dem som planerar att bygga havsbaserad vindkraft längs med den här kusten. Med Vänsterpartiets förslag skulle de inte få ut samma lönsamhet – och frågan är om vi då kommer att förlora investeringar? Kommer det i sin tur att skapa ännu större problem i framtiden? Man måste vara försiktig och klok när man går in och gör saker. Men vi är öppna för att se över elnätsområdena, sa Lorentz Tovatt.

Gränsområdet mellan elprisområde 3 och 4 går i närheten av OKG i Oskarshamns kommun…

– Ja, gränsdragningarna kan få lite märkliga effekter, konstaterade Lorentz Tovatt.

– När vissa partier började ifrågasätta elprisområdena, så funderade jag på hur många gånger vi har diskuterat storregioner för sjukvården. Att genomföra omorganisationer kan vara bra – men det tar, sannolikt, ganska lång tid. Att via effektiviseringar dra ned på förbrukningen, och bygga ut den lokala produktionen massivt, kommer att gå snabbare. Det är jag övertygad om, sa Max Troendlé.

”Vi tycker att det är skandal att man eldar olja i Sverige 2022. Det ska inte få förekomma”

LORENTZ TOVATT

Hur ser ni på det här med att Karlshamnsverket förbränner 70 000 liter olja i timmen för närvarande?

– Vi tycker inte att Karlshamsverket ska få leverera el till elmarknaden. Karlshamnsverkets funktion är att stötta elnätet vid kris. Sedan tycker vi att det ska vara förnybart. Det har vi krävt under många, många år. De ska inte få elda bara för att tjäna pengar, vilket är det de gör nu. De eldar inte för att stötta nätet. Under nästan varenda timme, som de har eldat i Karlshamn, så har Södra Sverige haft ett elöverskott. Vi tycker att det är skandal att man eldar olja i Sverige 2022. Det ska inte få förekomma, sa Lorentz Tovatt, som ska besöka Karlshamn på tisdagen.

De planerade höghastighetstågen sväljer mycket av Trafikverkets budget, vilket missgynnar landsbygden. Hur ser ni på det?

– Det är vi som har drivit fram nya stambanor. Vi behöver nya stambanor. Och ska vi bygga dem, så kan vi lika gärna anpassa dem för högre hastigheter. Det viktiga för Miljöpartiet är att vi inte vill att byggnation av nya stambanor ska gå ut över upprustningen av regionala banor, sa Max Troendlé.

Men det är exakt det som sker i dag…

– Ja, därför vill vi att satsningen på höghastighetståg ska ske utanför ordinarie budget. Vi har föreslagit att man kan lånefinansiera nya stambanor. Vi vill separera dessa kostnader, så att man inte slaktar våra småbanor här och runtom i landet, sa Max Troendlé, som givetvis hoppas att Miljöpartiet ska göra comeback i regionpolitiken i Kalmar län (partiet fick ingen plats i regionfullmäktige under innevarande mandatperiod).

Lorentz Tovatt (MP) och Max Troendlé (MP). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: