Därför ska skog avverkas i Timmernabben: Kommunalrådet svarar

Därför ska skog avverkas i Timmernabben: Kommunalrådet svarar

2021-08-13 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

TIMMERNABBEN

Nyligen lämnade samhällsföreningen i Timmernabben och Stranda naturskyddsförening in ytterligare en skrivelse till kommunen, där de uttrycker en oro kring de tätortsnära skogsområdena i Timmernabben.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott tog emot brevet i veckan.

KSAU besvarade inte skrivelsen – men kommunalrådet Anders Johansson (C) säger så här i en kommentar till vår tidning:

– De behöver inte oroa sig för att det ska bli hyggen där. Jag tror inte att man riktigt har förstått hur vi använder skogsbruksplanen. I våra miljömål tar vi ställning för att den tätortsnära skogen ska skötas med stor hänsyn till rekreations- och naturvärden. Där framgår det att kommunägd tätortsnära skog ska skötas hyggesfritt. Skogsbruksplanen är ett bra faktaunderlag, som ger en värdefull grund angående markegenskaper och skogsbestånd, med mera – och ger förslag till skogsvårdsåtgärder och skogsskötsel.

”Skogsbruksplanen är en del av faktaunderlaget – men inte ett styrande dokument”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Dessa väger sedan skogsgruppen mot övriga intressen och styrdokument som gäller för området. Jag känner mig trygg med att skogsgruppen gör avvägningar och följer styrdokumenten. Skogsbruksplanen är en del av faktaunderlaget – men inte ett styrande dokument, säger Anders Johansson.

– Den hyggesanmälan som har lämnats in gäller för ett område med granbarkborreangrepp – där avverkning måste ske enligt skogsvårdslagen. Och jag har i dagsläget inte någon information om avverkningens omfattning. Men det kommer att ske med största möjliga naturvårdshänsyn.

Dela gärna artikeln: