Därför tycker Centerpartiet att det är en dålig idé att bygga den nya hockeyarenan på tennishallsområdet

Därför tycker Centerpartiet att det är en dålig idé att bygga den nya hockeyarenan på tennishallsområdet

2022-05-09 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

En majoritet av fullmäktigeledamöterna vill att den nya hockey- och evenemangsarenan ska byggas på tennishallsområdet i Oskarshamn.

Beslutet klubbades på måndagskvällen.

– Sex platser är utredda. Och det kan vi väl konstatera, utan att tala osanning, att alla platser har sina utmaningar, med träd, infrastruktur och dagvatten. Det är glädjande att vi har kommit så här långt på så pass kort tid, sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamn, talar på ett fullmäktigemöte
Andreas Erlandsson (S). Foto: Peter A Rosén

”Det är kanske det enda som vi är överens om”

MAGNUS LARSSON (C)

– Alla platser har sina utmaningar, sa Andreas. Det kan vi faktiskt vara överens om. Det är kanske det enda som vi är överens om när det gäller den här frågan. Redan när det förra beslutet togs efterlyste Centerpartiet en finansieringsplan – man hade vid det tillfället inte presenterat en sådan. Och vi konstaterar att man nu lägger på ytterligare investeringskostnader på uppemot 65 miljoner kronor, utan att presentera en finansieringslösning, sa Magnus Larsson (C).

Magnus Larsson (C) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Magnus Larsson (C). Foto: Peter A Rosén

”En rad beslut”

– För att komma fram till hur mycket vi ska investera i en ny arena, så är det bra att ha en plats att utgå ifrån. Många frågor kommer att dyka upp under processen framåt. Fullmäktigeförsamlingen kommer att behöva ta en rad beslut. För två månader sedan sköt fullmäktigeförsamlingen, klokt nog, till lite pengar i tilläggsbudgeten, för att vi ska kunna hantera det här så skyndsamt som möjligt – genom att tillsätta en form av projektledare för arbetet framåt, för att vi ska kunna hantera det här så skyndsamt som möjligt, sa Andreas Erlandsson.

Centerpartiet föreslog återigen att den nya arenan ska placeras vid östra Storskogen.

”Östra Storskogen är det bästa alternativet”

MAGNUS LARSSON

– Östra Storskogen är det bästa alternativet av de tillgängliga platserna. Det är betydligt billigare än alternativet som majoriteten föreslår. Det är också en betydligt större yta på östra Storskogen – där det finns framtida utvecklingsmöjligheter, sa Magnus Larsson, som sedan backade bandet till 2004, då Arena Oskarshamn byggdes.

– Även den gången fanns det olika placeringsförslag. En majoritet i fullmäktige landade in i att bygga den där den ligger i dag. Man gjorde det också med vetskapen om att det inte fanns möjligheter att utveckla den och bygga ut i någon större omfattning, om behovet skulle uppstå i framtiden. Gör nu inte samma misstag en gång till.

”Vad händer om 10-20 år”

– I utredningsmaterialet står det att en arena behöver 10 000 kvadratmeter, ungefär, plus parkeringsplatser. Den tillgängliga ytan som man har räknat på i utredningen, när det gäller tennishallsområdet, är just 10 000 kvadratmeter. Vad händer om 10–20 år, när verksamheten har utvecklats ytterligare och IK Oskarshamn kommer och säger att föreningen har vuxit ur arenan? Då vill de kanske ha fler kommersiella ytor, fler omklädningsrum – och ja, vad vet jag. Då står vi där igen, med det som i dag är en investering på omkring en halv miljard kronor. Det tror jag inte att det kommer att vara då. Om 15–20 år kommer den summan att vara betydligt större.

Då är inte ens den befintliga arenan avskriven och klar, betonade Magnus Larsson.

– Men vi behöver fatta beslut om att bygga nytt. Därför ser vi östra Storskogen som ett bättre alternativ. Där finns ytorna.

”En arenabyggnation på tennishallsområdet löser inte den trafiksituation som råder i dag i samband med hockeymatcher”

– Vi tänker också på trafiksituationen. En arenabyggnation på tennishallsområdet löser inte den trafiksituation som råder i dag i samband med hockeymatcher. En trafiksituation som är ytterst besvärlig. Jag tror inte att jag är den enda invånaren i den här kommunen som faktiskt, ärligt talat, aktar sig för att köra på Döderhultsvägen en kväll då det är hockeymatch. Då har vi ändå människor som bor där – och vi har andra företag och butiker som finns i det området, som drabbas av trafiksituationen som råder. Vi vet att det finns höga naturvärden. Några av oss var med när vi fattade beslut om att anlägga en kastbana för friidrotten i det här området – och vilken diskussion det var om dessa ekar.

– De flesta står ändå kvar. Några strök med när vi gjorde kastbanan.

Bygger man en arena på tennishallsområdet, så skapar man bekymmer, fastslog Magnus Larsson.

– Man skapar också bekymmer för flera andra föreningar som i dag är aktiva i det området. De tvingas flytta sin verksamhet – alternativt få sin verksamhet uppdelad på olika platser. Det är inget som gynnar vårt föreningsliv. Jag förstår på majoriteten att det här är bråttom, för besluten har stressats fram i flera omgångar. Tiden är uppenbarligen en faktor. Med en byggnation på östra Storskogen krävs det en mindre förändring av detaljplanen – en förändring som kommer att gå fort, enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning.

– Och sedan är det bara att sätta i gång och bygga – om finansieringen är klar, förstås. Ska vi bygga på tennishallsområdet, så behöver vi flytta verksamheter. Tennishallen ska rivas och något tillfälligt ska upp innan vi kan börja riva hallen. Vi behöver hitta en ny yta för kastgrenarna i friidrotten. Den yta man tänker sig att flytta den till, ja, den är inte användbar förrän efter O-Ringen. Och det är ändå ett par år bort.

”Bästa alternativet”

– Vi ska vara rädda om kommuninvånarnas gemensamma pengar. Och vill vi komma framåt i en hyfsat snabb takt – som majoriteten uppenbarligen vill – ja, då är östra Storskogen det bästa alternativet, sa Magnus Larsson.

”Jag tycker att det är fantastiskt roligt att Centerpartiet äntligen har tagit ställning i arenafrågan”

ANDREAS ERLANDSSON

Andreas Erlandsson replikerade:

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att Centerpartiet äntligen har tagit ställning i arenafrågan. Sist frågan var uppe, så var det väldigt oklart från ert håll. Nu har det blivit tydligt och klart. Att bygga en centrumnära anläggning är viktigt, i mitt tycke. Då får vi synergieffekter – med handel, restauranger och liknande.

Att bygga arenan långt ut på ett industriområde är ingen bra idé, fastslog Andreas Erlandsson.

– Det finns bara en väg ut till det området – och kollektivtrafiken är taskig. 2 000 bilar, eller vad det nu kan bli, ska köra ut dit. Den infrastrukturen bygger du inte för 65 miljoner kronor. Det tror jag inte. Ditt förslag är inte speciellt mycket billigare i slutänden, sa Andreas Erlandsson, som framhöll vinsterna med att ha två ishallar som ligger nära varandra.

”På minussidan”

– Jag sa aldrig att vi sparade 65 miljoner kronor på vårt förslag. Jag konstaterade att ert förslag kostar 65 miljoner. Infrastrukturen är en av de bitar som är på minussidan när det kommer till Storskogen. Det är inget snack om det. På samma sätt som vi har stora infrastrukturproblem vid tennishallen, sa Magnus Larsson.

”Det var fasen inte lätt att hitta en parkeringsplats på Maxi-parkeringen”

MAGNUS LARSSON

– Ni har inte presenterat en lösning på hur vi ska klara av trafiksituationen på Döderhultsvägen. Var ska de här människorna parkera sina bilar? Eller är det meningen att vi ska fortsätta att ta upp Maxi-parkeringen? Jag råkade vara på Ica Maxi en av de kvällar då IK Oskarshamn spelade slutspelshockey. Det var fasen inte lätt att hitta en parkeringsplats på Maxi-parkeringen. Men det var fruktansvärt gott om utrymme inne på Maxi. Hur ska ni lösa det här? Det har ni fortfarande inte presenterat. Långt ut, säger Andreas.

Hur lång tid tar det ut dit om man cyklar? Den frågan ställde Magnus Larsson.

”Inte så stort”

– Hur lång tid tar det att gå? Oskarshamn är inte så stort som ni ibland tycks tro. Det är ganska nära till det mesta. Och det är ganska korta promenadavstånd. Jag själv åker ibland till Stockholm för att titta på fotboll. Det är rätt långt mellan parkeringsplatserna och Friends Arena i Solna. Långt ut, nej, jag köper inte det, Andreas.

– Vi har aldrig sagt att vi är emot en arena. Vi efterlyste en finansiering och det tar vi upp nu också. Man fortsätter att gå vidare utan att presentera en finansieringslösning. Det var den vi ville se innan beslutet fattades förra gången. Men vi har aldrig sagt nej till en arena. Det är viktigt att komma ihåg det, Andreas.

– Infrastruktur var vi inne på. Och vi kommer att få en ny dragning av väg 37/47 – och den kommer att gå förbi det här området. Vilket blir bättre för dem som kommer västerifrån och ska gå på hockey, sa Magnus Larsson.

”Utanför Coop och Forum stod det sju bilar. Jag tror att det är omkring 700 meter till ishallen därifrån. Det finns väldigt många parkeringar”

ANDREAS ERLANDSSON

Andreas Erlandsson igen:

– Nej, Magnus, jag tycker bara att det är glädjande att Centerpartiet äntligen talar om var partiet står i arenafrågan. Det var inte så tydligt vid förra tillfället. Men du lyfter parkeringsproblematiken. Och jag gjorde faktiskt en studie vid en hemmamatch i Be-Ge Hockey Center. Och det är precis som du säger – det var jättefullt på Maxi-parkeringen. Då åkte jag förbi Maxi och tog en tur in till centrum. Utanför Coop och Forum stod det sju bilar. Jag tror att det är omkring 700 meter till ishallen därifrån. Det finns väldigt många parkeringar.

”Så gör man i Växjö”

– Detta tror jag att man kan hantera med avtal. Så gör man i Växjö, kring den arenan. De har inga egna parkeringar där. Man hjälps i stället åt – i samverkan. Att bygga upp en flera tusen kvadratmeter stor yta enbart för parkeringar, ute vid östra Storskogen, är väldigt kostnadsineffektivt, egentligen.

– Sedan finns det fler värden som spelar roll. Folk kan välja bort bilen och börja åka kollektivt. Eller färdas med cykel, sa Andreas Erlandsson.

Magnus Larsson igen:

– Vad gör du om 10, 15 eller 20 år – när IKO kommer igen? Vi riskerar att bygga fast oss på en extremt liten yta. Vi i Centerpartiet föreslår en placering där vi också har möjlighet att utvecklas, med fler verksamheter. Ert förslag är en frimärkslösning.

”Liberalerna förordar alternativet vid Fredriksberg”

PONTUS WELIN (L)

Pontus Welin (L):

– Liberalerna förordar alternativet vid Fredriksberg. Men det viktigaste är att det finns en stor politisk enighet bakom arenabygget. Jag har också stor respekt för att vi har kommit fram till olika lösningar. När det gäller Fredriksberg, så ligger området nära E22:an – vilket är positivt ur en trafiksynpunkt. Den tilltänkta bruttoytan är 17 hektar. Tennishallsområdet ligger på cirka tre hektar. Utbyggnadsmöjligheterna är begränsade där.

– I Fredriksberg skulle vi kunna passa på att sanera området. Den kostnaden kommer vi ändå inte ifrån, sa Pontus Welin.

Mattias Bäckström Johansson (SD):

– Vi är glada över att ett beslut nu kan tas i placeringsfrågan.

– Och beslutsunderlaget är bra. Det är viktigt att kunna bygga en bred majoritet kring detta, för att få fart på processen. Och vi har anslutit oss till förslaget som utredningen har pekat ut. Platsen är dock inte helt oproblematisk, även om det formeras en majoritet kring förslaget. Det finns särskilt skyddsvärda träd i området. Det är fortfarande oklart om vi kan gå i mål med detta. Det finns också fornlämningar i närheten, vilket också kan ställa till med problem för beslutsprocessen.

”Rent mentalt bör man ha en beredskap för att det kan behövas en plan B”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Men bedömningen är ändå att detta är möjligt. Rent mentalt bör man dock ha en beredskap för att det kan behövas en plan B. Vad gör man om det inte är möjligt att bygga här? Vad gör man om den uppsatta tidsplanen hotas? Man måste ha en beredskap för det, sa Mattias Bäckström Johansson.

Mattias Bäckström Johansson (SD) tittar in i kameran
Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

Ingemar Lennartsson (KD):

– Det finns ingen plats som är bäst, egentligen, för alla har sina nackdelar. Vi var lite inne på Gröndal ett tag – det hade varit bra, men det kan vara svårt att få igenom en detaljplan där på grund av riksintresset.

Ingemar Lennartsson (KD) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Kristdemokraterna röstade ja till majoritetens förslag.

– Trafiksituationen är inte rolig när det är hockey, men det rör sig inte om jättelång tid eller jättemånga tillfällen. Och parkeringsplatser kan nyttjas längre bort, sa kommunalrådet Lucas Lodge (M), som höll med Mattias Bäckström Johansson om att det är viktigt med en plan B, om det visar sig att det inte går att bygga på tennishallsområdet.

– Det finns med i beslutet i dag. Men en eventuell omprövning ska i sådana fall behandlas i fullmäktige. Det är viktigt att alla får komma till tals. Det är viktigt med en bred samsyn, precis som Pontus var inne på, sa Lucas Lodge.

Lucas Lodge (M) talar på ett fullmäktigemöte i Oskarshamn
Lucas Lodge (M). Foto: Peter A Rosén

Vänsterpartiet säger nej till en ny arena. Partiet vill i stället att den befintliga arenan ska byggas om – och att en träningshall ska byggas på gamla Jysk-området.

Dela gärna artikeln: