Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Därför tycker Mönsterås kommunalråd Anders Johansson (C) att oppositionsrådet Robert Rapakko (S) ska lyfta blicken

ANNONS

MÖNSTERÅS

Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun, tycker att majoritetens budgetförslag för 2023 och ekonomiska flerårsplan för 2024–2025 tyder på att Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna är ”passiva, verklighetsfrånvända och fackföreningsfientliga”.

– Om Robert lyfter blicken och tittar om det har hänt något i Mönsterås kommun under den här mandatperioden, så tror jag att han kommer att konstatera att det sällan har byggts så mycket i vår kommun. Det har väl sällan investerats så mycket i vår kommun. Skatteintäkterna har väl aldrig ökat på det sättet som de har gjort under de senaste fyra åren. Det går bra för Mönsterås kommun, säger kommunalrådet Anders Johansson (C) på en pressträff vid kommunhuset i Mönsterås på tisdagseftermiddagen.

– Det har hänt extremt mycket under mandatperioden som snart är slut. Det är min kommentar till det där med passiva och verklighetsfrånvända, betonar han.

Kommunalrådet Anders Johansson (C). Foto: Peter A Rosén

– Ja, Fliseryd har fått en ny skola, för att nämna ett exempel, inflikar Madeleine Rosenqvist, som är med på pressträffen tillsammans med alliansvännerna Åsa Ottosson (M) och Torbjörn Uddén (L).

”Märkligt nog så är den samlade högern emot vårt förslag”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Socialnämnden får, tillsammans med personalutskottet, i uppdrag att se över åtgärder som skulle kunna locka fler till vård- och omsorgsyrkena. Ett uppdrag som vi fick igenom. Märkligt nog så är den samlade högern starkt emot vårt förslag om att de fackliga parterna ska vara en del i arbetet. Den delen bröts ut för en votering, som vi förlorade. Jag förstår inte – varför skulle vi inte lyssna på dem som jobbar i verkligheten?

Det säger Robert Rapakko.

Robert Rapakko (S) är oppositionsråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Vi anser inte att det ingår i vårt uppdrag att beordra in fackliga parter. I vårt uppdrag finns nämnderna. Sedan om man därifrån anser att det tillför arbetet, så har man rätt att välja det. Och det kan även finnas andra samarbetspartners som man vill ta in. Och då får man gärna göra det, säger Anders Johansson.

– Det får nämnderna bestämma. Vi är definitivt inte fackföreningsfientliga, betonar kommunstyrelseledamoten Madeleine Rosenqvist.

”Rekryteringen är viktig”

– Rekryteringen till vård- och omsorgsyrkena är viktig. Det gäller att vi hittar vägar för att få tag på folk. Det är inte lätt. Men om vi exempelvis ska jämföra oss med Oskarshamns kommun, så tror jag att vi är lite bättre på rekryteringssidan. Mönsterås kommun har bra rykte. Lönen är jätteviktig, men den är inte allt. Arbetsmiljön är väldigt viktig. säger Torbjörn Uddén, som är ersättare i kommunstyrelsen. Han får medhåll av kommunalrådet, som konstaterar att en låglönesatsning i kommunen har gett resultat (jämställdheten har förbättrats, lönegapet mellan män och kvinnor är mycket mindre än tidigare, påpekar han).

Varför använder oppositionsrådet orden passiva, verklighetsfrånvända och fackföreningsfientliga, tror ni?

– Han vill väl ta sats ordentligt nu när det är valår, säger Anders Johansson och skrattar.

”Vi har inte räknat in statsbidragen i vår budget, av den enkla anledningen att vi ännu inte vet om vi får några”

MADELEINE ROSENQVIST (KD), LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN

– Vi har inte räknat in statsbidragen i vår budget, av den enkla anledningen att vi ännu inte vet om vi får några. Vi tror att vi kommer att få statsbidrag, men vi kan inte ta dem för givna och lägga in dem i budgeten. Pengarna måste komma först. Hur skulle det gå om vi skötte vår egen privata budget på det sättet? Och sedan kanske det inte kommer några pengar. Kommer det statsbidrag, så får vi fördela de pengarna sedan, säger Madeleine Rosenqvist.

Madeleine Rosenqvist (KD) är ledamot i kommunstyrelsen. Foto: Peter A Rosén

– Socialdemokraternas budget innehåller besparingar om inte statsbidragen kommer. Det handlar i sådana fall om ett effektiviseringsuppdrag på tio miljoner kronor som Socialdemokraterna måste hantera i sitt förslag i november, säger Anders Johansson.

Fördelat på alla nämnder?

– Nej, de är inte fördelade än. Det är ospecificerat, säger kommunalrådet.

”Vi lever inte över våra tillgångar”

ÅSA OTTOSSON (M), LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN

– Det handlar om att ta ansvar för ekonomin – och jag känner att vi gör det i vår budget. Vi lever inte över våra tillgångar, säger kommunstyrelseledamoten Åsa Ottosson.

Åsa Ottosson (M) är ledamot i kommunstyrelsen. Foto: Peter A Rosén

– I värsta fall står man där sedan och konstaterar att ”nej, det blev inga pengar”. Det är som att boka en semesterresa för att man kanske får en löneökning, säger Torbjörn Uddén (L).

Torbjörn Uddén (L) är ersättare i kommunstyrelsen. Foto: Peter A Rosén

Ni sparar inget?

– Vi har inte räknat med statsbidragen som Socialdemokraterna har räknat med och vi har inga sparkrav på nämnderna eller något centralt sparkrav på något sätt, svarar Anders Johansson.

– Får vi statsbidrag, så kommer de som bonuspengar för oss, säger Madeleine Rosenqvist.

Kommer ni att ta beslut om någon särskild satsning om ni får statsbidragen?

– Vi kommer säkert att fördela ut mer pengar. Vi ser att det finns behov, säger Anders Johansson.

– Ja, och det gjorde vi även förra året – till vägar, exempelvis, när vi såg att det blev pengar över, säger Madeleine Rosenqvist.

Anders Johansson (C), Madeleine Rosenqvist (KD), Åsa Ottosson (M) och Torbjörn Uddén (L).
Foto: Peter A Rosén

I allianspartiernas driftbudget hittar vi drygt fyra miljoner kronor i ramförstärkningar – en miljon kronor går till kommunledningsförvaltningen, lika mycket till tekniska förvaltningen, 1,75 miljoner till socialnämnden, 250 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden samt 60 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden.

”Majoriteten fördelar fyra miljoner kronor, vilket är långt ifrån de verkliga behoven”

ROBERT RAPAKKO

– Majoriteten fördelar fyra miljoner kronor, vilket är långt ifrån de verkligen behoven. Med våra 11 miljoner kronor har vi fortfarande ett resultat i kassakistan på drygt två miljoner kronor. Vi vill vara tydliga med att detta inte är i paritet med de presenterade behoven, men vi vågar inte tilldela orealistiska medel. Samtidigt är vårt budgetförslag tydligt riktat mot våra välfärdssektorer, säger Robert Rapakko, som berättar att Socialdemokraterna bland annat lägger 3,5 miljoner kronor på barn- och utbildningsnämnden (inklusive sommarbusskort), 4,5 miljoner kronor på socialnämnden, 500 000 kronor på kultur- och fritidsnämnden, 500 000 kronor på kommunledningsförvaltningen, 1,5 miljoner kronor på Blomstermålalyftet (under kommunstyrelsen) och 1 miljon kronor på tekniska förvaltningen.

– I kommunstyrelsen röstade majoriteten emot oss och Sverigedemokraterna lade ned sina röster, säger Robert Rapakko.

Robert Rapakko. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Vi ökar framför allt vår bemanning på personalsidan och barnrättsarbetet, konstaterar Anders Johansson.

– Jag yrkade på att vi skulle få med det. Vi har en tjänst som är kopplad till en utredning om hur barnkonventionen kan implementeras. Det är lagstiftning bakom – alltså något vi måste göra. Och då lägger vi pengar på den tjänsten. Vi kommer att fortsätta med barnrättsarbetet. Och jag tycker att det är en jätteviktig del utifrån barn- och utbildningsnämnden, där jag sitter som andre vice ordförande, och folkhälsorådet, där jag är ordförande, säger Madeleine Rosenqvist.

”Rättvis start”

Hon nämner också ett samarbete som barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med socialnämnden.

– Det handlar om att stärka barnen och ungdomarna, genom tidiga och riktade insatser. Vi behöver gå in med insatser tidigare, säger Madeleine Rosenqvist.

Det är också något som Åsa Ottosson, som är andre vice ordförande i socialnämnden, har drivit väldigt hårt.

”Vi vet att många har det tufft i dag”

ÅSA OTTOSSON

– Vi vill ha en rättvis start – på alla tänkbara sätt – för alla våra barn och ungdomar. Vi vet att många har det tufft i dag. Det vill vi försöka ändra på med de medel vi har, säger hon.

– Ja, de tidiga insatserna är avgörande, fastslår Torbjörn Uddén.

– Sedan ger vi en kompensation till tekniska förvaltningen. Det är en naturlig följd av de elpriser vi har. Vi måste helt enkelt täcka upp för den kostnadsökningen. Och det gör vi i någon mån med den miljonen. Vi vet också att det kommer att krävas mer pengar, säger Anders Johansson.

Han fortsätter:

– Sedan har vi en liten förstärkning av kultur- och fritidsnämnden, som jobbar väldigt bra utifrån den verksamhet man har. Nu sätter man in ett nytt boknings- och passersystem för sporthallar, och den driftskostnaden måste vi hjälpa till med.

– Det här är kanske inte någon typisk valårsbudget – utan det är en ansvarsfull budget som vi lägger. Och vi är naturligtvis beredda att ta ansvaret även i fortsättningen i den här kommunen. Då vill vi också ha en budget som vi kan styra med.

Anders Johansson (C), Madeleine Rosenqvist (KD), Åsa Ottosson (M) och Torbjörn Uddén (L) presenterar alliansens budgetförslag utanför kommunhuset i Mönsterås på tisdagseftermiddagen. Foto: Peter A Rosén

Att det inte är några besparingar i budgeten är väl ett tecken på att det är valår?

– Det är ett tecken på att vi har sparat rätt kraftigt i kommunen under flera år – och vi ser inte att organisationen tål fler besparingar på ramnivå, säger Anders Johansson.

När det gäller investeringsbudgeten, så uppgår den till sammanlagt 119,7 miljoner kronor för 2023. Kommunen står inför stora investeringar under de kommande åren, när det gäller fiberutbyggnad, VA-renovering, VA-ledningar, renovering av skol- och omsorgsfastigheter, upprustning av gator/vägar samt gång- och cykelvägar.

”Det jag inte förstår är hur majoriteten och Sverigedemokraterna tänker sig att Tillingeskolan, Ljungnässkolan och Krungårdsskolan ska klara sina behov utan en enda krona”

ROBERT RAPAKKO

– När det gäller investeringsbudgeten är vi överens om allt utom skollokalerna. Där saknar vi medel för de stundande skolrenoveringar/nybyggnationer vi står inför. Vårt förslag om 15 miljoner kronor årligen kommer att återkomma. Det jag inte förstår är hur majoriteten och Sverigedemokraterna tänker sig att Tillingeskolan, Ljungnässkolan och Krungårdsskolan ska klara sina behov utan en enda krona, säger Robert Rapakko.

Robert Rapakko
Robert Rapakko. Arkivfoto: Peter A Rosén

Alliansen trycker, exempelvis, extra mycket på trafiksäkerheten vid skolorna i investeringsbudgetsförslaget. Ett skolsäkerhetsprojekt genomförs i år. Ölandsgatan, vid Ljungnässkolan, nämns som ett objekt. Det handlar om asfaltering, ombyggnad av gator, vägar samt arbete med att skapa en central parkmiljö.

– Och i samband med att vi ändrar detaljplanen nere vid Coop i Mönsterås, och förhoppningsvis får en ny butik där, så måste vi också göra i ordning gatumiljön, så att vi får ett trivsamt område, säger Anders Johansson.

Södra kajen i Mönsterås ska repareras och samtidigt ska en projektering av Hamnen, etapp 4, genomföras. Hamnbassängen ska omdisponeras med nya bryggor, enligt en framtagen skiss.

”Vi har kommit långt med stadsnätet och vi har bra täckning i vår kommun”

ANDERS JOHANSSON

När det gäller stadsnätet så har kommunen kommit till de sista delarna av landsbygden, där man bygger ut under 2023 (26,5 miljoner kronor har budgeterats för budget- och planperioden).

– Vi har kommit långt med stadsnätet och vi har bra täckning i vår kommun – även på landsbygden. Under 2023 kommer vi att ha anslutit alla de större byarna, men inte hela kommunen. Sedan är det mycket vatten och avlopp i investeringsbudgeten. Den investeringen som ligger under 2022 och 2023 är på Nynäs reningsverk. Det handlar om en renovering av befintlig anläggning och en modernisering, så att vi får en riktigt bra vattenkvalitet. Och vi lägger rätt stora belopp på ledningsförnyelse, säger Anders Johansson.

Bygger om köket

Under 2023 planeras fastighetsunderhåll av Torshaga äldreboende, där en ombyggnad av köket ingår. Det rör sig om fönsterbyte, takomläggning plus solceller. Man ska även bygga om köket på Krungårdsskolan, i Blomstermåla, under 2024–2025.

Alliansen konstaterar att många byggnader är i behov av underhåll. Mönsterås hembygdsgård, Borggården på Parkskolan och kommunförrådets klimatskal är prioriterade i budgeten.

”I princip ett nollresultat”

Det budgeterade resultatet för kommunen landar i år på 280 000 pluskronor.

– Det är i princip ett nollresultat. Det skulle vara skönt att ha lite större marginaler än så, men vi gör bedömningar utifrån vad vi vet framåt. Vi tror att det kanske kommer förstärkningar under året. Då får vi gemensamt diskutera var vi ska lägga de pengarna. Och i det här gänget är vi ju överens om att man inte kan dela ut pengar som man inte har, säger Anders Johansson.

Delårsrapporten landade på ett utfall på 3,4 miljoner kronor och en prognos för helåret på 13,3 miljoner kronor. Det är framför allt socialnämnden som prognostiserar ett underskott för helåret – jämfört med tidigare år är dock nämndernas prognoser betydligt bättre, påpekar allianspartierna. På intäktssidan förväntar man sig att skatteintäkter och statsbidrag utvecklas bättre än budgeterat – och det beror till stor del på att arbetslösheten i kommunen sjunker och att allt fler bidrar till den gemensamma välfärden.

”Det finns alltid en osäkerhet i aprilprognosen”

ANDERS JOHANSSON

– Det finns alltid en osäkerhet i aprilprognosen. Den är alltid vansklig. Den är kanske lite extra vansklig i år på grund av en skakig börs. Och vårt finansiella resultat påverkas väldigt mycket av det. Utfallet är ändå positivt så här långt, trots att vi har en rejäl nedgång på börsen. Vi får vara ganska nöjda med delårsresultatet. Vi har ändå ett bra grepp om ekonomin så här långt, säger Anders Johansson.

Och Madeleine Rosenqvist konstaterar att de fyra partierna går till val som en allians även den här gången.

– Den vill vi ha kvar, säger hon.

– Ja, vi hoppas på fortsatt förtroende, säger kommunalrådet.

Ni påverkas inte av rikssammansättningarna?

– Vi har ett väldigt välfungerande samarbete här. Vi känner oss trygga i den här familjen, svarar Anders Johansson.

– Det är synd att ändra på ett vinnande koncept, tillägger Åsa Ottosson.

”Har vi inte råd med”

– Det politiska spelet som sker på riksnivå har vi inte riktigt råd med på kommunnivå. Framför allt inte i en mindre kommun. Vi är beroende av att jobba tillsammans, säger Anders Johansson.

Mönsterås är en kommun som mår bra och samtalsklimatet är viktigt, betonar Åsa Ottosson.

– Jag tror inte att bråk är ett vinnande koncept. Men det betyder inte att vi inte har olika åsikter – för det har vi. Men vi har respekt för varandras åsikter. I de dagliga diskussionerna så försöker vi även ta till oss argumenten som kommer från oppositionen. Ett bra förslag är ett bra förslag, säger Anders Johansson.

”Brinner det till, så köper vi alltid en burk med pepparkakor”

ÅSA OTTOSSON

– Ja, det är mer pragmatiskt – vi tänker på kommunens bästa, säger Torbjörn Uddén.

– Brinner det till, så köper vi alltid en burk med pepparkakor, säger Åsa Ottosson och skrattar.

Madeleine Rosenqvist (KD) och Åsa Ottosson (M). Foto: Peter A Rosén

Allianspartierna har samarbetat med varandra i Mönsterås kommun ända sedan 1985, då Socialdemokraterna fick kliva åt sidan.

Kommer ni att gå fram med någon gemensam hjärtefråga i valrörelsen?

– Det är något som vi kommer att presentera lite längre fram. Men vi har gemensamma hjärtefrågor. Samtidigt är vi självständiga partier. Det finns frågor där vi har olika åsikter, säger Anders Johansson.

Fullmäktige i Mönsterås kommun består av 49 ledamöter.

Så här ser mandatfördelningen ut (mandatperioden 2018–2022):

Centerpartiet 19 mandat

Socialdemokraterna 15

Sverigedemokraterna 8

Moderaterna 3

Kristdemokraterna 2

Liberalerna 1

Vänsterpartiet 1

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS