Därför vill Oskarshamns kommun att fler elever ska gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan

Därför vill Oskarshamns kommun att fler elever ska gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan

2022-06-11 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

Det vore bra om mellanstadiebarnen i kommunen kunde använda apostlahästarna (benen) lite oftare – till och från skolan.

Det anser Oskarshamns kommun, som kommer att genomföra en utmaning, ”På egna ben”, under veckorna 38–42 (september–oktober). Det hela handlar om att få fler elever i årskurserna 4–6 att cykla, gå eller åka kollektivt till och från skolan – och därmed skippa föräldrarnas ”ofta korta” bilskjutsar.

”För hälsan, trafiksäkerheten och miljöns skull”

OSKARSHAMNS KOMMUN

”För hälsan, trafiksäkerheten och miljöns skull”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

”Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig (till och från skolan) på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan och en minskad miljö- och klimatpåverkan. Ökad rörelse gör också att barnen kommer till skolan piggare”, skriver kommunen.

Kan vinna badbiljetter

Det går bra att anmäla sig till utmaningen På egna ben fram till slutet av augusti.

”Bland de klasser som anmäler sig lottar Oskarshamns kommun ut en klassuppsättning med badbiljetter till simhallen, som en extra bonus. Fina priser kommer sedan att delas ut till de tre klasser som samlat mest poäng”, skriver kommunen, som berättar att På egna ben anordnas av Kommunförbundet Kalmar län/AV-Media – och samordnas i Oskarshamns kommun av Sara Olsson, hållbarhetsstrateg, och Heléne Fransson, energi- och klimatrådgivare.

”Visionen är att alla barn ska lära sig om hållbara resvanor”, skriver kommunen.

Foto: Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn