Därför vill Sverigedemokraterna ha väktare på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn

Därför vill Sverigedemokraterna ha väktare på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn

2023-02-10 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna reagerar kraftigt på den senaste tidens skriverier om slagsmål och knivbeväpnade vuxna män som har hotat elever på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn (läs ett exempel här).

Partiet lyfter därför, återigen, fram skolvaktsförslaget.

ON pratar med oppositionsrådet Leif Axelsson (SD) och Ted Nyberg (SD), ersättare i bildningsnämnden, utanför gymnasieskolan på fredagsförmiddagen.

”Införandet av skolväktare är ett nödvändigt första steg för att göra skolan trygg och säker igen”

Ted Nyberg (SD), ersättare i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

– Vi har flera förslag på hur vi kan skapa en trygg skola och vi kommer därför att lämna in ett flertal motioner i detta syfte. Införandet av skolväktare är ett nödvändigt första steg för att göra skolan trygg och säker igen, säger Ted Nyberg.

Ted Nyberg (SD) är ersättare i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

– Ja, vi måste sätta stopp för våldet i skolan. Alternativet – att inte ta tag i problemet – kommer att vara förödande och något som är otänkbart för mig, säger Leif Axelsson.

Leif Axelsson (SD) är oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Sverigedemokraterna konstaterar att det sedan höstterminsstarten förra året har rapporterats om flera allvarliga incidenter på gymnasiet – som, exempelvis, misshandel, olaga hot och brott mot knivlagen.

Elever har blivit misshandlade och hotats med kniv, vilket har slutat med polisanmälningar.

”Tystnaden från majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, är skrämmande”

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun

– Kommunen har ett ansvar att garantera elevernas trygghet – och vi sverigedemokrater kommer därför med konkreta förslag som omgående kan stärka säkerheten på skolan, säger Ted Nyberg.

– Tystnaden från majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, är skrämmande – och man kan nästan tro att de vill lägga locket på, säger Leif Axelsson.

Jämställdhetsfråga

Sverigedemokraterna pekar på den årliga LUPP-rapporten, som vittnar om att allt fler barn och ungdomar känner sig otrygga i kommunens skolor.

Och nationella rapporter slår fast att framför allt flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av det ökade våldet, påpekar partiet, som också konstaterar att många till och med känner sig otrygga i sina egna bostadsområden.

SD betonar att tryggheten är en jämställdhetsfråga som måste tas på största allvar.

Sverigedemokraterna lyfter även fram den senaste granskningen, gjord av PwC på uppdrag av Oskarshamns kommun, som handlar om att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda i kommunen.

Allvarliga brister

Den visar att det finns allvarliga brister i hur hot- och våldssituationer hanteras, rapporteras och bemöts från ledningshåll.

Enkätundersökningar som gjordes i samband med granskningsrapporten vittnar om ett extremt stort mörkertal i antal anmälningar, understryker SD, som konstaterar att lärare är oroliga för att bli av med arbetet om de anmäler.

Trygghetsfrågorna är av högsta prioritet för Sverigedemokraterna.

Partiet vill att skolan ska vara en trygg plats.

Är skolan trygg mår eleverna bra, fastslår Leif Axelsson och Ted Nyberg, som påpekar att betygen och skolglädjen påverkas negativt om inte elever och lärare får arbetsro och känner sig trygga.

Sätter ner foten

Att kriminaliteten och rekryteringen in i kriminella gäng ökar i skolan är djupt problematiskt, understryker de – och betonar att knivbeväpnade vuxna män på skolorna är en katastrof som kommunen inte kan tolerera.

Leif Axelsson och Ted Nyberg har noterat att majoritetspartierna vill måla upp en bild av att kommunens skolor är trygga.

Men det är en illusion, fastslår Sverigedemokraterna, som därför vill sätta ner foten mot otryggheten.

Dela gärna artikeln med dina vänner: