De anställda inom Oskarshamns kommun får ”trivselpengar”

De anställda inom Oskarshamns kommun får ”trivselpengar”

2021-06-16 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Den kommunanställda personalen får så kallade ”trivselpengar”.

Kommunstyrelsepolitikerna i Oskarshamn har nu tagit ett beslut om att drygt 900 000 kronor ska läggas på detta.

Det innebär att 350 kronor per anställd fördelas ut.

Pengarna är kopplade till återhämtningsinsatser med anledning av coronapandemin.

Finansieringen sker via de tio miljonerna som fullmäktige tidigare har avsatt för coronainsatser under innevarande år.

Ett tack

Pengarna ska ses som ett tack för det goda arbetet som har gjorts under pandemin.

För att det ska kunna ske på ett smittsäkert sätt genomförs aktiviteterna efter sommaren.

Pengarna kan användas för aktiviteter som personalgrupperna själva väljer.

Det finns endast en begränsning, som innebär att en enskild aktivitet inte får kosta mer än 250 kronor per deltagare.

Det är också fullt möjligt att använda pengarna fördelat på olika aktiviteter vid ett flertal tillfällen.

Det finns cirka 2 600 anställda i Oskarshamns kommun, varav drygt 2 300 är tillsvidareanställda.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn