De får årets miljöpris av Centerpartiet i Mönsterås kommun

De får årets miljöpris av Centerpartiet i Mönsterås kommun

2022-06-02 Av av Oskarshamns-Nytt

SÖDRA SKÄRSHULT

Årets miljöpris från Centerpartiet i Mönsterås kommun går till Daniel och Johanna Hägerby, som driver Alvas Naturbete i Södra Skärshult, nordväst om Blomstermåla.

Daniel Hägerby och lille Vide i växthuset.

Här är motiveringen:

”Alvas Naturbete är ett företag som vill producera bästa möjliga mat till dottern Alva och dessutom sälja överskottet till andra som vill veta var maten kommer ifrån. Alvas naturbete låter djuren leva ett så naturligt liv som möjligt, på ett sätt som förbättrar marken, binder koldioxid och ger oss bästa möjliga mat. Därför flyttas djuren ofta och hönsen får följa efter de andra djuren i hagen. Inga kemikalier används. Verksamheten drivs av Daniel och Johanna Hägerby. Alvas naturbetes utgångspunkt är att miljön inte ska ta skada. Genom sitt konsekventa arbete och ständiga utveckling bidrar Alvas naturbete dessutom till de nationella målen för klimatet och miljön. Med stort engagemang förmedlar Daniel och Johanna även sina kunskaper vidare, om hur man kan leva naturligt och därmed minska klimatpåverkan.”

Företaget av Daniel Hägerby 2018.

Han är utbildad civilingenjör med miljöteknikinriktning.

Han har läst företagsekonomi och specialiserat sig på energi och klimat.

Daniel Hägerby och hönsen på gården.

På gården finns grönbeteshöns, kor, får, bin och grönsaker.

Det produceras grönbetesägg, yoghurt, honung och grönsaker med mera.

Det finns planer på att utöka verksamheten framöver.

”Värdiga mottagare”

”I verksamheten försöker man göra så mycket som möjligt utan användning av fossila bränslen. Alvas Naturbete tillvaratar jordens resurser såsom att naturligt bruka jord genom naturbete och användning av förnyelsebara bränslen. Daniel föregår med gott exempel och utökar verksamheten hela tiden. Inspiration kommer bland annat från internationellt kända ekobönder. Att låta djuren leva ett så naturligt liv som möjligt, på ett sätt som förbättrar marken, binder kol och ger oss bästa möjliga mat är mål som stämmer väl överens med Sveriges nationella miljömål. Detta är också av vikt ur hållbarhetsperspektiven”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Daniel och Johanna Hägerby är värdiga mottagare av Centerpartiets miljöpris 2022. Världsmiljödagen firas varje år över hela världen den 5 juni. Det är en global kampanj som instiftades av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Temat för Världsmiljödagen 2022 är Only One Earth – En enda jord. Det fokuserar på vikten av att leva hållbart i samklang med naturen och på våra möjligheter att ställa om till en grönare livsstil, både genom politik och egna val”, skriver Centern.

Hönsen på gården.

Foto: Centerpartiet

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn