”De kulturella verksamheterna har i många fall lidit stort av pandemin”

”De kulturella verksamheterna har i många fall lidit stort av pandemin”

2020-10-08 Av av Peter A Rosén

LÄNET

”Regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län beslutade på torsdagen att fördela drygt 3,5 miljoner kronor till de regionala kulturverksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen”, skriver Länsunionen i ett pressmeddelande.

”Pengarna, som staten med anledning av Covid-19 skjutit till, ska användas för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Sveriges regioner har fått i uppdrag att själva avgöra var pengarna gör mest nytta och Länsunionens förslag till Regionala utvecklingsnämnden röstades igenom.”

”Det känns fantastisk skönt att vi nu kan stötta kulturlivet i hela regionen brett”, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

”Det är bra att regionen själv får fördela pengarna, eftersom det är vi här i Kalmar län som har insikt i kulturverksamheterna”, tillägger hon.

”Covid-19 har haft olika effekt på olika verksamheter. Medan vissa verksamheter är publika och bygger sin budget på besöksantal, har andra en mer bevarande funktion och är inte lika beroende av att länsbor och turister gör besök”, skriver Länsunionen.

”Skillnaderna mellan museer och till exempel främjandeverksamheter är stor. Ser man sedan till turnerande verksamheter har de drabbats av inkomstbortfall men också minskade kostnader”, säger Peter Wretlund (S).

”De kulturella verksamheterna har i många fall lidit stort av pandemin. Därför är det bra att vi nu kan fördela stöd till dem, det ger dem en chans till andrum och handlingsutrymme”, säger Johanna Wyckman (L) (bilden).

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: