Debatt: 2022 väntar ett ödesval för jämställdheten

Debatt: 2022 väntar ett ödesval för jämställdheten

2021-09-23 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Vi centerpartister noterar med fasa hur populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter breder ur sig på flera håll i världen.

Hur demokratier monteras ned inifrån efter demokratiska val.

Det har hänt i Ungern, Polen och det var nära att ske i USA.

Centerpartiet i Kalmar län har satt fingret på fem självklarheter i Sverige, som hotas av ett uteblivet jämställdhetsarbete:

  • Fri abort
  • Jämlik föräldraförsäkring
  • Jämlik vård
  • Trygghet i hemmet
  • Samkönade äktenskap

Under de 100 år som har passerat sedan kvinnor fick rösträtt har vi kommit långt med jämställdhetsarbetet i Sverige.

Faktum är att vi är ett av de mest jämställda länderna i världen.

”Jämställdhet är något vi måste stå upp för varje dag i våra attityder och handlingar”

Dock får vi inte ta rättigheter som jämställdhetsarbetet har givit tjejer och kvinnor för givna.

Jämställdhet är något vi måste stå upp för varje dag i våra attityder och handlingar.

Faktum är att Kalmar län ligger under rikssnittet i några jämställdhetsfrågor, exempelvis samkönade äktenskap och antalet pappor som tar ut föräldrapenning.

Riskerar att stanna av

Tyvärr riskerar det viktiga jämställdhetsarbetet att stanna av i Sverige.

Faktum är att vi efter nästa val riskerar att kastas 100 år tillbaka i tiden.

I Sverige finns det partier som har föga – eller inget – intresse av att driva frågor som jämnar ut skillnader mellan tjejer och killar, kvinnor och män.

Partier som inte anser att människor är lika mycket värda.

Dessa ideologier får inspiration och kraft från Europa och andra håll i världen.

Före 1975 åkte svenska kvinnor till Polen för att göra fri abort. Idag kommer polska tjejer och kvinnor till oss.

Enligt Läkare utan gränser genomförs årligen 22 miljoner osäkra aborter och 47 000 kvinnor och flickor dör som en följd av dessa. Fri abort är ingen självklarhet i Sverige!

Snart firar föräldraförsäkringen 50 år

På dessa år har vi gått från att pappor tar ut i snitt 0,5 procent av föräldrapengen till dagens 30 procent.

Centerpartiet tycker att var och en ska välja själv, men kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen.

Centerpartiet vill uppnå ett jämt uttag av föräldraförsäkringen genom att införa en tredubblad jämställdhetsbonus.

En jämlik föräldraförsäkring är ingen självklarhet i Sverige!

Forskning sker på män

Idag skiljer sig tillgången till vård och behandling mellan om du är tjej eller kille, kvinna eller man.

Sjukdomar som enbart, eller i större utsträckning, drabbar kvinnor tenderar att få lägre prioritet inom hälso- och sjukvården.

En av orsakerna är att forskning i huvudsak sker på män.

Kunskapen inom genusmedicin behöver öka, både inom den etablerade yrkeskåren och på läkarutbildningarna. En jämlik vård är ingen självklarhet i Sverige!

”Mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor”

Mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor.

Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige årligen utsätts för någon form av partnervåld.

Centerpartiet vill se skärpta straff för flera brott mot kvinnor, men inte som enda lösning.

Tre av våra 10 förslag är att utöka stödet till landets kvinnojourer, förstärka skolan sex- och samlevnadsundervisning och stärka elevhälsans förebyggande arbete.

Trygghet i hemmet är ingen självklarhet i Sverige!

Jämställdhet handlar inte bara om kvinnor och män utan om människor och människor. Sedan 2009 har alla församlingar inom Svenska Kyrkan ett ansvar att ordna vigsel för samkönade par. Detta gör Sverige till ett föregångsland i världen. Samkönade äktenskap är ingen självklarhet i Sverige!

Så länge det behövs kommer Centerpartiet att slåss för ett öppet, tolerant och hoppfullt Sverige. Vi står upp för jämställdheten!

Stihna Johansson-Evertsson (C), kommunstyrelsens ordförande, Högsby kommun (översta bilden)

Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, Nybro kommun

Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Mörbylånga kommun

Karin Helmersson (C), regionråd i Region Kalmar län, Nybro

Ingela Svensson (C), ordförande i socialnämnden, Västerviks kommun

Lina Danlid-Burke (C), ordförande Centerkvinnorna i Kalmar län, Högsby

Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: