Debatt: ”Att hålla de här människorna borta från vägarna måste prioriteras”

Debatt: ”Att hålla de här människorna borta från vägarna måste prioriteras”

2021-01-14 0 av Oskarshamns-NyttDEBATTARTIKEL

Alla medborgare i hela landet har rätt till trygghet.

Poliser får aldrig bli en storstadsföreteelse.

Centerpartiet har därför länge drivit frågan om polisnärvaro i alla Sveriges kommuner.

”Ett samhälle får aldrig kapitulera för våld och brottslighet”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I MÖNSTERÅS OCH STIHNA JOHANSSON EVERTSSON, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I HÖGSBY

Det har även Centerpartiet i Mönsterås och Högsby gjort.

Vi uttryckte för några år sedan ett ständigt missnöje över polisnärvaron i våra kommuner och vi påtalade i många sammanhang den otrygghet bland medborgarna som blev följden.

Förtroendet för polisen var lågt.

”Kände sig övergivna”

Människor i samhällen som Fagerhult, Blomstermåla, Fliseryd och Ruda kände sig övergivna.

”Land skall med lag byggas”, var Karl XV:s valspråk och det slogs för övrigt fast redan i Upplandslagen 1296.

Ett samhälle får aldrig kapitulera för våld och brottslighet.

Vi måste ha tillräckligt med poliser i hela landet.

Vi måste ha en lagstiftning som är anpassad till dagens samhälle och ett rättsväsende i övrigt som följer upp lagen och polisens arbete.

”Bättre polisnärvaro”

Vi kan idag glädjas åt en betydligt bättre polisnärvaro i våra kommuner.

Med utgångspunkt från den nygamla polisstationen i Mönsterås så cirkulerar det idag betydligt fler poliser i området än det gjorde för några år sedan.

Det märks också på resultaten i polisens årliga trygghetsundersökning.

Mönsterås och Högsby är två trygga kommuner där få människor utsätts för brott.

”Det är vi väldigt glada för”

Totalt sett har även den upplevda tryggheten förbättrats och förtroendet för polisen har stigit radikalt. Det är vi väldigt glada för.

Logiken är glasklar:

Man har förtroende för den som finns på plats när man behöver, men inte för den som inte finns där.

En del kan dock fortfarande bli bättre.

Vi ser tydligt att trafikrelaterade brott fortfarande är ett problem.

Den som bor på landsbygden eller i en mindre ort med begränsad kollektivtrafik är beroende av bilen för att förflytta sig.

”Farliga trafikanter”

Man blir därmed extra utsatt för risker med farliga trafikanter.

Tyvärr är det alltför många personer med missbruksproblem som sätter sig bakom ratten.

I våra kommuner har vi sett effekterna av detta i många år.

Centerpartiet har därför envist drivit på för en skärpt lagstiftning när det gäller t.ex. upprepade trafikbrott.

Vi känner oss mycket nöjda med det stöd vi fått av vårt parti på riksnivå i den här frågan.

Skärpningar av lagstiftningen är föreslagna och kommer förhoppningsvis att genomföras.

Men ytterligare förbättringar måste göras för att polis och åklagare på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa denna oerhört farliga form av trafikbrott.

Nyligen lyfte t.ex. åklagare behovet av bättre möjligheter för att döma någon för grovt drograttfylleri.

”Räcker inte”

Det krävs idag vittnen som intygar personens vårdslösa och trafikfarliga körstil.

Det räcker inte med höga halter av droger i blodet.

Tekniken för att mäta halterna av droger finns och flera andra länder t.ex. Norge har infört gränsvärden för när nivån av olika substanser skall räknas som grov.

Det borde vara en möjlighet även i Sverige.

Att hålla de här människorna borta från vägarna måste prioriteras.

Det skapar trygghet för våra invånare.

Anders Johansson(C), kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås

Stihna Johansson-Evertsson(C), kommunstyrelsens ordförande i Högsby